Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Peter Ho¨gberg, Helen Nilsson och Daniel Nestor är nöjda med Socialdemokraternas första mandatperiod i majoritet. Foto: Socialdemokraterna

Socialdemokraterna: Vi vände utvecklingen i Vimmerby

Vår första mandatperiod i majoritet startade tufft, en ekonomi med stort minusunderskott och lån så stora att vår bank slog bakut!

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Vårt första vallöfte blev därför att få en ekonomi i balans. Vi har under åren vänt kommunens minus till ett plus, samtidigt har vi betalat av på våra skulder vilket ökat våra möjligheter att åter investera i vår så viktiga välfärd.

Mycket av medias fokusering har därför, helt förståligt, handlat om Sveriges kommuner och landstings genomlysning av kommunens ekonomi och deras förslag om förändringar inom vårt skolantal. När vi tittar tillbaka på tagna beslut, som är tagna hittar vi trots detta en hel del positivt!

Ekonomi

I balans, jobbas med en långsiktigt hållbar budget.

Gruppboende

Gruppboende har byggts och invigts. Vi planerar för ännu ett nu när Vimarhem planera ett nytt hyreshus vid Pistolsmeden.

Bostäder/tomter

Vi såg ett stort behov, och startade upp arbetet med att få fram byggbara områden och detaljplaner. Vimarhem ska bygga hyresbostäder, villatomter snart klara, externt företag bygger bostadsrätter och fler intressenter finns!

Offentligt driven verksamhet

Den borgliga majoriteten hade lagt gatuverksamheten i bolag, dock utan önskat resultat. Vi har tagit tillbaka gata till kommunen och kombinerat den med parkdelen för att nå samordningsvinster, vilket det också blivit. Förslag fanns också på att privatisera del av Borghaga/Vimarhaga, vi avstyrde detta och vård och omsorgsboendet drivs idag i kommunal regi. Plan finns för tillbyggnad av fler platser vid Vidala, Södra Vi.

Östra Ceos

Vårt nya industri- och handelsområde föll i smaken, är idag i stort slutsålt.

Fritidsområden/lokaler

Vi ser över våra lokaler/ fritidsanläggningar och bidrag till våra föreningar, detta för att öka upp jämställdhets och jämlikhetsperspektivet. Har bl.a. resulterat i nya omklädningsrum i Frödinge, att vi gjort klart Arena Ceos, att vi tagit de första besluten i ny friidrottsbana i Södra Vi, att vi stödjer den förstudie som görs kring ny idrotts- och ishall.

Idrottshallen

Under mandatperioden har beslut tagits på att plocka bort vikväggen i idrottshallen samt byte av det slitna golvet, kommer att göras under sommaren 2018.

En ny kantsarg till innebandyn är inköpt.

Ishallen

Beslut att under våren/sommaren 2019 påbörja renoveringen i ishallen med början av isyta och sarg.

Gång- och cykelvägar

Beslut är tagna om nya gång- och cykelvägar i Gullringen och Frödinge.

Medborgardialog

Vi har nu startat upp ``Allas Vimmerby´´. Vi såg att det fanns klara brister i medborgardialog när vi kom i majoritet. Det manifesterades med den folkomröstning om skolorna som inträffade i mitten av mandatperioden. Sedan dess har vi fått igång arbetet med medborgardialog genom SLUS-projektet.

Fixartjänst

Vi har återinfört den fixartjänst som den tidigare borgliga majoriteten tog bort. En viktig fråga för äldres trygghet i sitt hem.

Våra medarbetare

Så otroligt viktiga, vi har höjt friskvårdsbidraget till det dubbla, vi har avsatt resurser för att höja våra frisktal inom kommunen. Inom våra verksamheter erbjuder vi allt fler medarbetare heltidsarbete. Arbetsmiljön kommer fortsatt att ses över. 

Förskola/Nattis

Vi är i startgroparna för en byggnation av en ny förskola i kommunen, barnantalet ökar. Vi har tagit beslut om att öppna upp för ett nattis i samma veva som ny Förskola byggs.

Landstinget

Även vårt majoritetsarbete inom landstinget har varit framgångsrikt och här kommer ett urval av de beslut som är tagna och som leder till en positiv utveckling i Vimmerby gällande vård och omsorg.

Nya psykiatrilokaler som gör att vi samlar ihop verksamheten och får en bättre vård för våra kommuninvånare med psykiska problem.

Nya lokaler för folktandvården så vi har ett av landets modernaste lokaler.

Nytt bårhus så det blir värdigare att ta farväl av våra avlidna.

Vimmerby hälsocentral har fått en utbildningscentral för AT-läkare och nyanlända med medicinsk legitimation vilket gör att vi kan lättare rekrytera medarbetare till vården. 

Fullbemannad Hälsocentral utan hyrpersonal.

Seniorkort på kollektivtrafiken så våra seniorer kan resa runt i hela länet och ta del av vår fantastiska kulur mm.

Gratis sommarkort för ungdomar inom kollektivtrafiken så att de kan uppleva det som sker i vårat län i sommar. 

Trygg och säker hemgång tillsammans med kommunen. Man ska inte behöva köa för att få komma hem.

Utbildningar för utländska med sjukvårdlegitimation på folkhögskolan. 

Inför valet i september

Vi kommer under våren, sommaren presentera vad vi vill gå vidare med under kommande mandatperiod. Grunden för att göra satsningar är att vi har bra koll på den ekonomiska utvecklingen. 

Helen Nilsson (S) kommunalråd

Peter Högberg (S) ledamot landstingsstyrelsen

Daniel Nestor (S) ordförande socialdemokraterna i Vimmerby kommun

FRÅGA

Håller du med?

Svarsalternativ:

Ja
Nej
RöstaSe resultat

8 kommentarer

medborgare 2018-05-16 15:32:19

Helt rätt ! socialdemokraterna vände utvecklingen till avveckling. Och snart kommer en biljett till att sitta i opposition.


Medborgare 2018-05-16 17:02:51

Skrattretande. Vad har sossarna egentligen lyckats med denna period som man velat? Lägga ner 4 skolor? Svar nej. Byggt en ny förskola? Svar nej. Det enda man har lyckats med är att höja skatten med 50 öre. Alltid något.

Idrottshall, ishall, gång och cykelvägar i Gullringen och Frödinge (ej ännu byggda) är man knappast ensamma om att driva och knappast de som har drivit fram till beslut. Förslagen kommer i de flesta fall från andra partier som ej sitter med i majoriteten. Dvs Centerpartiet och Kristdemokraterna.

Tiden rinner ut 2018-05-16 17:36:18

Vinka hej då till hösten. Hej då

Anonym 2018-05-16 17:56:39

Fattar inte att ni kan vara så självgoda och verklighetsfrånvända? fattar ni inte överhuvudtaget vad folket säger?

S kommer att bli ett miniparti precis som i de flesta övriga EU-länderna. Kan ni inte ens rannsaka er själva?

Patetiskt. Min röst kommer ni aldrig någonsin att få. Ni är blinda och döva samtidigt som ni blundar och skriker högt.

Bo Carlsson 2018-05-16 18:40:19

"Vi vände utvecklingen", jag tycker det är moderatledaren som har synts mest.

Johan Rosén 2018-05-16 23:03:51

Nej ni har inte vänt utvecklingen. Tala om enda rad i årsredovisningen för Vimmerby kommun avseende år 2016 eller 2017 jämfört med tidigare år som ni utgår för när ni säger att ni vänt utvecklingen - så kan vi ta debatten! Svepande generaliseringar är lätta att uttala men att konkret stödja sig på ekonomiska fakta är svårare när drömmen ej stämmer med verkligheten. Vi har 50 öre mer i skatt. Vi har driftunderskott i flera verksamheter. Vi har minskskatt vår skuld genom att avstå från renovering/investering. Vi har inte tagit tillvara på våra invandrares möjlighet att arbeta. Vi har krossat musikundervisning i kommunen. Ni säger ni gjort bra. Jag säger vi har gjort dåligt. Liberalerna vill ange väg ut ur detta och inkluderar alla.

Observer 2018-05-26 00:31:55

Jodå, håller med. Ni vände utvecklingen i kommunen till det sämre. ALDRIG har kommunikationen mellan de styrande partierna och allmänheten varit sämre. Kommunalråd som gör sig oanträffbara och ej infinner sig på inbokade möten.

Ni ljuger rejält när Ni vill påskina att det var Ni som lade beslut om folkomröstningen om skolorna. Helt fel! Totalt tondöva tog Ni beslut att lägga ner skolorna i Gullringen, Södra Vi och förskolan i Pelarne. Ni tvingades att anordna en folkomröstning efter en namninsamling med 3000 underskrifter lämnats till kommunen. Tyvärr lät Ni Birgitta Sahlin köra Pelarnebarnen på porten innan folkomröstningen var klar. En mandatperiod som präglats av katastrofalt dålig kommunikation med väljare och tjänstemän på kommunen är snart till ända. Låt oss se ett slut på denna röd-blå röra efter valet i höst !

Berra 2018-06-01 13:44:35

Det här är nog den bästa komik jag läst på länge. Jag skrattar så att jag har ont i magen. Visst visste jag att politiker inte lyssnar på medborgare, och att politiker har svårt för att ta in sanningen, men hallå. Vi vände utvecklingen, hahahahaha!

Vad ni kommer att bli små i det här valet. I riket, men speciellt i kommunen. Skyll er själva.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons: