Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Göta hovrätt river upp beslutet om att försätta Vimmerbyföretagaren Henrik Samuelsson i konkurs. Foto: Göta hovrätt

VÄNDNINGEN: Vimmerbyföretagaren försätts inte i konkurs

I september försatte Kalmar tingsrätt Vimmerbyföretagaren Henrik Samuelsson i konkurs. Nu väljer Göta hovrätt att riva upp beslutet – och återförvisar målet till tingsrätten för fortsatt behandling.

Göta hovrätt anser att Kalmar tingsrätt inte har gett Henrik Samuelsson möjlighet att slutföra sin talan. I beslutet skriver hovrätten att Samuelsson inte underrättats om att tingsrätten avsåg att avgöra ärendet utifrån handlingarna.

Samuelsson yttrande visade att han inte var obestånd – och hovrätten menar att Kalmar tingsrätt gjort sig skyldig till ett rättegångsfel.

Samuelsson har fått flera krav på sig från tidigare anställda och fackförbundet Unionen. Tvisterna rör utebliven lön. En av de tidigare medarbetarna har ansökt om att försätta Vimmerbyföretagaren i konkurs sedan Samuelsson inte betalat de belopp som en tredskodom i Kalmar tingsrätt angav i maj i år.

Skilda meningar

Samuelsson har anfört att tvisten med den tidigare medarbetaraen ännu inte är avslutad samt att han inte är på obestånd. Samuelsson menar att han ansökt om återvinning av tredskodomen, både per post och e-post.

Han meddelar också att han inte är på obestånd och har täckning för skulden till medarbetaren.

Enligt tingsrätten har det inte kommit in någon ansökan om återvinning av tredskodomen från Samuelsson – och medarbetaren anser att den har vunnit laga kraft. Medarbetaren ifrågasätter också om Samuelsson har förmåga att betala sina skulder.

Svårt att bedöma ekonomin

Konkursförvaltaren har anfört att det är svårt att bedöma om Samuelsson befinner sig på obestånd eftersom det föreligger en mängd tvister som gäller ”belopp som inte är obetydliga”.

Konkursförvaltaren har även menat att det saknas likvida medel för skulden, men att Samuelsson har tillgångar som kan omvandlas till likvida medel. Totalt sett bedömer konkursförvalten att ”det är svårt att få en klar och tydlig bild av Henrik Samuelssons ekonomiska situation”.

Hovrättens gör ingen bedömning av Samuelssons ekonomiska situation, utan baserar sitt beslut på att Samuelsson inte fått möjligt att slutföra sin talan. Nu väntar ytterligare handläggning vid Kalmar tingsrätt. 

Beslutet får inte överklagas.

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Taggar i artikel

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons: