Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Larsgunnar Nilsson, ordförande i Tjust Fågelklubb

DEBATT: Stoppa bygget av Tribbhults vindpark!

I lokalpressen har vi läst att den s.k. Tribbhults vindkraftspark utanför Hjorted återigen är i ansökningsprocessen. Västerviks kommunstyrelse har sagt ja, frånsett Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet som yrkade på avslag. Det skriver Larsgunnar Nilsson, ordförande i Tjust Fågelklubb i en debattartikel.

Annons:

Politiker med få undantag tycks sakna kunskap och visar minimalt intresse för natur och naturskydd. Allt fokus har hamnat på klimatfrågan och få har insett att hotet mot den biologiska mångfalden är minst lika allvarligt, även för mänskligheten.

Att två politiska partier röstat ja till Tribbhults vindpark är förståeligt eftersom deras enda miljöpolitik är att maximera markägarnas möjlighet att få extra inkomster av nyttjandet av marken. Men ni andra partier, varför sover ni?

*

Tribbhultsområdet ingår som en del i ett sammanhängande relativt orört naturområde huvudsakligen bestående av barrskog med insprängda sjöar, ängar och fält. Området är ett utmärkt habitat, dvs. livsmiljö, för skogsfåglar och även för djur som kräver större ostörda områden, t.ex. lodjur med konstaterad föryngring i området. Inte mindre än elva fladdermusarter har setts i området, varav några arter är rödlistade som hotade.

En vindkraftspark, med dess karaktär av industrilandskap, innebär att kontinuiteten i naturområdet bryts och viktiga habitat förloras.  Utefter östersjökusten och i angränsande områden passerar stora flockar med svanar, gäss och tranor vår och höst. Beroende på väderförhållandena flyger de ibland på lägre höjd än de 220 meter höga vindkraftsverken som planeras. Risken för kollision med vindkraftsverkens rotorblad är överhängande.

*

Jordens fauna och flora har under de senaste drygt 500 miljoner åren vid fem tillfällen drabbats av massutdöende där minst 75 % av de då levande arterna försvunnit. Det senaste massutdöendet var när dinosaurierna försvann. De flesta forskare hävdar att vi nu står inför det sjätte massutdöendet och denna gång är det vi människor som orsakat det.

Orsaken är det sätt vi överkonsumerar jordens resurser främst genom vårt jord- och skogsbruk, fiske och urbaniseringen av landområden. Till det senare hör att ta skogsområden i anspråk för att göra dem till industriparker, t.ex. med vindkraftsverk.

Politiker – öppna ögon och öron. Det är fullständigt fel att bygga en vindkraftspark i Tribbhult!

Larsgunnar Nilsson

Tjust Fågelklubb 

Annons:

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion