Annons:

40-åring startar ny bostadsrättsförening i Västervik

14 september 2023 06.30

Annons:

Bostadsrättsföreningen U27, som har sitt säte i Västervik, ska enligt verksamhetsbeskrivningen jobba med att "främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande i föreningens hus, utan tidsbegränsning". Styrelseordförande är David Dembrower, 40 år.

Bolaget registrerades hos Bolagsverket den 13 september.

Fullständig verksamhetsbeskrivning för Bostadsrättsföreningen U27 lyder: "Föreningen ska främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att upplåta bostadslägenheter och lokaler till nyttjande i föreningens hus, utan tidsbegränsning. Upplåtelsen får även omfatta mark som ligger i anslutning till föreningens hus, om marken ska användas som komplement till bostadslägenhet eller lokal. Bostadsrätt är den rätt i föreningen som en medlem har genom upplåtelsen. En medlem som har en bostadsrätt kallas bostadsrättshavare. När en bostadsrätt överlåtits till en ny innehavare, får denne utöva bostadsrätten och flytta in i lägenheten endast om fysisk eller juridisk person har antagits till medlem i föreningen. Förvärvare av bostadsrätt skall ansöka om medlemskap i bostads rättsföreningen på sätt styrelsen bestämmer."

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt