Annons:

Punktskriftens dag firas i morgon

Maria Sjötång

Punktskriftens dag firas i morgon

Den 17 december förra året instiftade FN den fjärde januari till Punktskriftsdagen, efter det att dess upphovsman, fransmannen Louis Braille skulle ha fyllt 210 år i år. Punktskriften har betytt mycket för blinda och svårt synskadade. Det berättar Maria Sjötång, från Västervik, som själv är synskadad och sitter med i förbundsstyrelsen för De Synskadades Riksförbund.

Annons:

Punktskriften har inneburit att många synskadade över hela världen har fått ett läs – och skriftspråk. Punktskriften utvecklades under början av 1800 – talet av en ung pojke som hette Louis Braille, som tidigt i livet råkade ut för en olycka och miste synen.

Maria Sjötång från Västervik, är sedan 2017 invald i förbundsstyrelsen i De Synskadades Riksförbund. Hon berättar mer om vad punktskriften har betytt.

- Många blinda och grovt synskadade har fått tillgång till ett skriftspråk. Det är hemskt att inte kunna ha ett läs – och skrivspråk.

I dag finns det drygt 1 500 personer i Sverige som använder punktskriften kontinuerligt men många fler kan läsa det skriftspråket. Det är nu ett av de olika sätt som en synskadad kan ta del av det skrivna ordet.

- Det finns också talskivor att lyssna på och stortext för de som har en del av sin syn kvar.

EU -valet

I år är det val till EU parlamentet. För att alla blinda och synskadade ska ha samma möjlighet till information om det valet som seende har vill De synskadas Riksförbund att informationen också ska delges med punktskrift.

-  Annars utesluter man en stor grupp i samhället. Ett EU – val är annorlunda mot ett riksdagsval då man väljer in delegater och de vill man lära sig mer om innan man gör sitt val. I det traditionella riksdagsvalet har man ofta en större kunskap om de personer man röstar på.

Maria Sjötång efterlyser nu att landets kommuner gör tillgängligheten bättre för de synskadade genom att presentera alla kandidater till EU – valet på punktskrift så att alla medborgare, även de blinda och synskadade kan bilda sig en uppfattning om kandidaterna till EU- valet.

- Det finns över 100 000 personer i landet som är synskadade. Att få ta del av EU – valet genom punktskrift är en tillgänglighetsfråga för alla de som har svårt att se eller är helt blinda, säger Maria Sjötång.

 

  

Annons:

Anders Sjögren

anders.sjogren@dagensvimmerby.se

0733100831

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt