Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Gudrun Brunegård och Ola Gustafsson ville sänka politikerarvodena. Foto: Kristdemokraterna

I dag fattas beslut om kommunens budget – här är KD:s förslag

I kväll röstar fullmäktige om Vimmerby kommuns budget för 2017. Utöver majoritetens förslag lägger Centerpartiet, Vänsterpartiet och Kristdemokraterna fram egna yrkanden.

Annons:

Kristdemokraterna meddelade sin budget i ett pressmeddelande sent i går kväll. Budgeten är på många sätt lik majoritetens – men här är skiljelinjerna: 

  • Kommunstyrelsens ordfo¨randes ersa¨ttning sa¨nks fra°n 90 procent till 80 procent av riksdagsmannaarvodet samt att i motsvarande grad sa¨nka ersa¨ttningen fo¨r o¨vriga fasta arvoden till fo¨rtroendevalda. Besparing: 427 000 kronor.

  • Spara in ordfo¨randeposten i barn- och utbildningsna¨mnden genom att la°ta det uppdraget inrymmas i uppdraget fo¨r kommunstyrelsens vice ordfo¨rande. Besparing: 373 000 kronor. 

  • Ge socialna¨mnden och barn- och utbildningsna¨mnden i uppdrag att inleda fo¨rhandling med Landstinget i Kalmar la¨n anga°ende familjecentral i Vimmerby, med inriktning pa° att o¨ppna en familjecentral i Vimmerby senast 2019. Verksamheten finansieras inom respektive fo¨rvaltnings ram. 

Förslaget innebär att nettokostnaderna sänks med 0,8 miljoner – vilket stärker kommunens resultat och ger ett överskott med 17,8 miljoner kronor. Med det uppfyller Kristdemokraternas budget målet om två procent av skatteintäkter och generella statsbidrag. 

Vill bygga GC-väg redan nästa år

När det gäller investeringsbudgeten vill Kristdemokraterna slopa projektet Vackra Vimmerby, vilket sparar cirka tre miljoner mellan 2017-2021. Man vill tidigarelägga byggnationen av en gång- och cykelväg i Gullringen till 2017 jämfört med majoritetens förslag på 2021. 

Man vill installera ett nytt värmesystem i Pelarne skola för 1,2 miljoner år 2017 – och man vill senarelägga flytten av förskolan i Tuna till 2018. 

Annons:

Jakob Karlsson

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

0 kommentarer

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion