Annons:

Annons

Detta består ett solcellspaket av

Ett solcellspaket består av fler komponenter än endast solceller. I ett solcellssystem inkluderas exempelvis en växelriktare som transformerar solelen så att du kan använda den i ditt hushåll. Så även monteringsutrustning och i somliga fall även ett batteri.

I den här artikeln pratar vi mer om samtliga av de komponenter som inkluderas i ett solcellssystem.

Det här inkluderas i ett solcellssystem

  1. Solpaneler, som i många fall är polykristallina eller monokristallina.
  2. Växelriktare, som transformerar likström till växelström.
  3. Monteringsdetaljer, som ser till att solcellerna förblir stationära.
  4. Ett solcellsbatteri, som kan lagra den solel som skapas.
  5. Optimerare, som mildrar effekten av skuggförluster.

Nedan pratar vi mer om alla delkomponenter som inkluderas i ett solcellssystem i större detalj.

1. Solcellspanelerna skapar ström

Solcellerna levereras sammankopplade i en större modul som kallas för en solcellspanel. Mer specifikt består solcellspaneler av seriekopplade solceller. Solcellerna skyddas dessutom alltid med hjälp av en beläggning som är konstruerad av antingen plast eller glas.

De solceller som finns tillgängliga på den svenska marknaden är nästan helt uteslutande monokristallina eller polykristallina.

Polykristallina solceller

Polykristallina solceller består av flera typer av kiselkristaller, och skiftar i regel i svart och mörkblått. Eftersom polykristallina solceller består av flera olika typer av kristaller har elektronerna en mindre yta att röra sig på. Som en konsekvens av det är polykristallina solceller mer effektsvaga än monokristallina solceller.

Monokristallina solceller

Monokristallina solceller består av en och samma typ av kiselkristall. Det medför att de nästan alltid är kolsvarta samt att verkningsgraden är högre i jämförelse med polykristallina solceller. Monokristallina solceller och polykristallina solceller står tillsammans för 95 % av världsmarknaden för solceller.

Så mycket skiljer sig verkningsgraden

Den verkningsgrad som gäller för monokristallina solceller ligger i regel på cirka 19 %, medan verkningsgraden för polykristallina solceller oftast ligger på 17 %. 

2. Växelriktaren som ger dig rätt typ av ström

Dina solcellspaneler tillverkar solel i form av likström, som växelriktaren i sin tur transformerar till växelström som du kan använda i din villa. Växelriktaren är även behjälplig för att optimera hela solcellssystemet, så att elproduktionen förblir god.

Om du vill veta mer om växelriktare samt läsa mer om vad en växelriktare kostar, då kan du se pris på växelriktare på Hemsol.se

3. Den monteringsutrustning som krävs

Byggställningar, fästanordningar och montagesystem krävs för att dina solceller ska kunna sättas fast och få en ideal vinkel mot solen. Om du har ett platt tak på din villa krävs i regel mer avancerad monteringsutrustning då solcellerna i det fallet måste vinklas med en ställning. 

4. Solcellsbatteriet som lagrar din solel

Ett solcellsbatteri är ett frivilligt och så även kostsamt tillval till ditt solcellssystem. Med ett solcellsbatteri kan du lagra överbliven energi som du kan nyttja när solcellerna inte längre producerar solel, exempelvis på natten eller under kalla och svarta vinterdagar.

Kostnaden för ett solcellsbatteri är dock allt för hög med tanke på den effekt man får ta del av. Utöver detta går du aldrig miste om några intäkter om du inte har ett solcellsbatteri, då solel som du inte nyttjar själv alltid matas ut på elnätet med en ersättning till dig som följd.

Om du vill läsa mer om de bidrag som gäller för solcellsbatterier är Boverket en bra resurs.

5. Optimeraren som effektiviserar solcellssystemet

Växelriktaren optimerar ditt solcellssystem på strängnivå, medan optimeraren förbättrar effekten i hela solcellssystemet på individuell nivå, panel för panel. En optimerare är därför en god idé såvida ditt solcellssystem är delvis skuggat under hela eller delar av dagen.

Men om perfekta förutsättningar råder, då är det inte nödvändigt att komplettera sitt solcellssystem med en optimerare. 

Artikeln är ett annonssamarbete med Hemsol.

Gästskribent

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt