Annons:

POLITIKERNA SÄNKER SINA LÖNER – STOPP FÖR ALLT SOM INTE ÄR NÖDVÄNDIGT

Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) presenterar nu åtgärder med den svåra ekonomin.

POLITIKERNA SÄNKER SINA LÖNER – STOPP FÖR ALLT SOM INTE ÄR NÖDVÄNDIGT

Vimmerbys ekonomi mår inte bra. Nu meddelar den styrande majoriteten en rad åtgärder för att få bukt på problemen. Bland annat sänker man sina egna arvoden och säger nej till allt som inte är nödvändigt. 

Annons:

Precis som för alla hushåll innebär den senaste årets skenande inflation ett stort bakslag för alla kommuner och regioner. Som politisk ledning i Vimmerby är det vårt ansvar att hantera de stora utmaningar vi står inför i vår kommun.

Inflationen, kostnader för mat, drivmedel och el innebär för Vimmerby kommun ökade kostnader med cirka 10 miljoner kronor om året. Samtidigt har ett nytt pensionsavtal trätt i kraft, som ökar kostnaderna med 29 miljoner kronor i år, och 2024 med ytterligare 5–10 miljoner. Kostnaderna för kommunens lån ökar med över 5 miljoner kronor för varje procentenhet räntan stiger.

Ändå skjuter inte regeringen inte till de statsstöd som krävs för att klara en bra skola och omsorg, trots att vi utför välfärden på uppdrag av staten. Ska välfärden klaras måste den blå regeringen tillsammans med SD vakna!

Vi i Vimmerby går in i denna kris med en ekonomi där nämnderna under åratal har haft svårt att klara sina budgetar. Vi har en hög låneskuld samt höga sjuktal som är en kostnad både mänskligt och ekonomiskt.

Sammantaget är det en mycket tuff situation. Oavsett vad regeringen gör eller vilken historia vi har med oss i kommunen, måste vi hantera det här och nu. Vår nya majoritet har från start satt i gång arbetet med det vi står inför. Vi har påbörjat, och kommer hålla i, ett fokus på arbetsmiljö och sjukfrånvaro. Vi har satsat på föreningslivet som utgör en grundbult i vår kommun och bygger ett starkare lokalsamhälle.

"Kan inte fortsätta bygga"

Ekonomiskt sett är det ännu viktigare att vi fokuserar på kommunens investeringstakt. Vi kan inte fortsätta att bygga nytt för mer än vad vi har råd med, och därför har vi bromsat investeringarna och håller på att ta fram en hållbar, långsiktig plan för de kommande 10 åren. Detta är en utmaning när vi samtidigt har tillfälliga lokaler för förskola och skola, samt ökande behov av vård- och omsorgsboende.

Detta handlar om långsiktiga beslut för styrning av kommunens ekonomi, men vi måste också vidta kortsiktiga åtgärder för att spara pengar här och nu. Därför börjar vi med oss själva och kommer att sänka våra politikerarvoden med 5 procent. Dessutom ger vi följande uppdrag till våra förvaltningar:

? Generellt stopp för inköp av allt som inte är absolut nödvändigt.

? Stopp för icke nödvändiga investeringar.

? Pröva varje vakans utifrån behov.

? Anlita konsulter endast där stora behov av arbetsmiljöskäl föreligger.

? Välja färre/billigare datorpaket och mobiltelefoner.

? Skjuta upp icke akuta programinköp och uppdateringar.

? Pausa kompetensutveckling som inte är akut samt undvika kostnader för resor och logi. I stället fokusera på det ekonomiska läget samt att minska sjukfrånvaron. Detta gäller även politiken.

? Snabba på effektivisering av utnyttjandet av lokaler och kontorsrum.

Vi genomför redan flera av dessa åtgärder i kommunen, men det är viktigt att betona allvaret i situationen vi befinner oss i. Det kommer krävas besparingar som påverkar invånarna i Vimmerby, men vi strävar efter att minimera skadorna för våra medborgare, som är vår främsta prioritet.

Listan vi presenterat kommer inte att vara tillräcklig på kort eller lång sikt för att säkra välfärden i Vimmerby kommun. Det kommer att krävas fler beslut och förslag, och vi välkomnar debatt kring dessa frågor. Det blir inga lätta beslut eller avvägningar.

Vi hoppas samtidigt på sammanhållning och förståelse. Vi bor och verkar tillsammans i Vimmerby, om vi tar oss an denna kris tillsammans är vi övertygade om att vi kommer att gå stärkta ur den.

Helen Nilsson (S), ordförande Kommunstyrelsen

Jacob Käll (C), vice ordförande Kommunstyrelsen

Leif Larsson (C), ordförande Kommunfullmäktige

Eva Berglund (S), ordförande Socialnämnden

Peter Karlsson (C), ordförande Barn- och utbildningsnämnden

Jerry Pettersson (V), vice ordförande Miljö- och byggnadsnämnden

Daniel Nestor (S), ordförande Samhällsbyggnadsutskottet

Lars Johansson (V), ordförande Kultur- och fritidsutskottet

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt