Annons:

Majoriteten:

Den rödgröna majoriteten med Jacob Käll (C), Helen Nilsson (S) och Lars Johansson (V) i spetsen vill sätta stopp för angiverilagen. Foto: Simon Henriksson

Majoriteten: "Rasism och misstro hör inte hemma i vår kommun"

Majoriteten i Vimmerby kommun vill stoppa angiverilagen. Det skriver man i en debattartikel.

Annons:

Regeringen och Sverigedemokraterna vill stifta en lag som tvingar personal inom socialtjänst, skola, vård, bibliotek med flera att anmäla till polisen och Migrationsverket när de kommer i kontakt med människor som vistas i Sverige utan tillstånd. En angiverilag.

Vi majoritetspolitiker, S, C, V i Vimmerby kommun tycker att det är viktigt att markera mot förslaget. Vi vill påvisa de stora negativa konsekvenserna det skulle innebära för våra invånare och för vår personal.

Ingen människa ska stängas ute från välfärden och ingen välfärdsarbetare tvingas svika de människor som söker deras hjälp.

Krockar med befintliga lagar

En angiverilag kommer att krocka med befintliga svenska lagar och yrkesetiska principer. Lärare har som uppgift att ta särskild hänsyn till barnets bästa, socialtjänsten ska bygga förtroende och inte bryta sekretessen, vårdpersonal ska tillhandahålla vård oavsett rättslig status och biblioteksverksamhet ska vara tillgänglig för alla. Personalens uppdrag i kommunala verksamheter är att behandla alla människor lika och skapa tillit. Kommunen är skyldig att följa mänskliga rättigheter, och barnkonventionen är numera lag i Sverige. Att tvingas anmäla människor som är i behov av kommunens insatser strider mot lagar och etiska principer.

Vilka påföljder som kan drabba den personal som vägrar ange papperslösa är inte klart än. En möjlighet är disciplinåtgärder, en annan är att det kopplas till ett straffrättsligt ansvar. Pressen på offentliganställda är redan stor och många lämnar redan kommun och region som arbetsgivare. Med en lag som tvingar personalen att gå emot sina etiska riktlinjer blir bördan ännu större och kommer att orsaka etisk stress och en sämre arbetsmiljö. Det är redan nu svårt att rekrytera personal till välfärdsyrken. Vem vill stanna kvar om denna lag blir verklighet?

Rasism hör inte hemma i vår kommun

Kommunen har ett ansvar för alla människor som vistas i kommunen. Idag har papperslösa barn rätt till skola och vård. En papperslös förälder låter sannolikt inte sitt barn gå till skolan om det finns risk för att barnet anmäls. Om anmälningsplikt införs är det osäkert om papperslösa kommer att våga ta kontakt med kommunens verksamheter. Det kommer att förstärka det "skuggsamhälle” som regeringen säger sig vilja bekämpa.

Låt handhavande och kontroll av papperslösa hanteras där det hör hemma, hos polis och migrationsverk. Kommunens personal ska inte behöva ange papperslösa i sin yrkesroll utan fortsätta att utföra sitt uppdrag grundat på mänskliga rättigheter och barnkonventionen.

Rasism och misstro hör inte hemma i vår kommun,

Stoppa utredningen om angiverilag!

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Vänsterpartiet genom

Helen NIlsson (S)

Jacob Käll (C)

Lars Johansson (V)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt