Annons:

DEBATT: Så kan Kalmar län stärka krisberedskapen – med solavskärmning

Foto: MostPhotos

DEBATT: Så kan Kalmar län stärka krisberedskapen – med solavskärmning

Kalmar län läcker energi i onödan – vinter som sommar. Det försämrar länets krisberedskap och det är invånarna i Kalmar län som riskerar behöva betala, både i pengar, med ohälsa och klimatpåverkan. Regeringen behöver se till att kommuner, fastighetsägare och byggherrar i Kalmar län har skäl och medel att satsa på de enkla och billiga lösningar som finns, skriver Margareta Bergetun, vd för branschorganisationen Svenska Solskyddsförbundet.

Annons:

Klimatförändringarna gör vädret alltmer oberäkneligt. Varje värmebölja dödar tiotusentals människor, bara i Europa, och även i Kalmar län blir det allt tydligare att vi inte är rustade för de problem extrema väderhändelser för med sig. I stället ser vi ofta kortsiktiga lösningar, som portabla AC som spär på grundproblemet – helt i onödan.

För det första eldar vi på klimatförändringarna ytterligare. Fler och mer intensiva värmeböljor ökar efterfrågan på att kyla bostäder, arbetsplatser och skolor, ofta med energislukande metoder. På vintern använder vi sedan ännu mer energi för att värma inomhus.

För det andra försämrar vi Kalmar läns krisberedskap. Samhället behöver vara bättre rustat att stå emot farliga extremtemperaturer inomhus, elräkningar som får människors ekonomi att gunga och en ansträngd elproduktion.

För det tredje riskerar vi folkhälsan. Våra vardagsmiljöer måste anpassas till ett alltmer oförutsägbart klimat. Var fjärde bostad i Sverige är en hyresrätt, där de boende är beroende av att hyresvärden gör det tryggt att bo året om. På samma sätt är skolelever och äldre på boenden i händerna på sina huvudmän.

*

På sommaren kan solavskärmning, som markiser eller persienner, minska värmeinstrålningen med 80–90 procent. Det är onödigt att släppa in solvärmen för att sedan lägga energi på att kyla ned rummet. På vintern kan vi tvärt om dra nytta av soluppvärmningen genom att dra ned solskyddet på natten och behålla gratisvärmen inomhus – ett enkelt sätt att spara energi på.

Regeringen behöver se till att kommuner, fastighetsägare och byggherrar i Kalmar län har skäl och medel att satsa på de enkla och billiga lösningar som finns.

*

Det är olyckligt att regeringen i höstbudgeten i stället har valt att gå i motsatt riktning. I budgeten föreslås att stödet för energieffektivisering av flerbostadshus ska fasas ut och anslaget för kommunernas klimatanpassningar ska minskas.
Regeringen, med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson i spetsen, bör i stället uppmuntra till investeringar i passiva lösningar för att trygga Kalmar län mot de värmeböljor som blir allt vanligare.

Att använda den energi vi har på det mest effektiva sättet måste vara en grundbult på vägen mot ett mer hållbart samhälle. Ett återinfört stöd för solskydd är en klok investering – i hälsan hos alla de invånare i Kalmar län som bor i lägenhet och i hela länets krisberedskap.

Margareta Bergetun,
vd Svenska Solskyddsförbundet.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt