Annons:

DEBATT: Lönegolv för arbetskraft slår mot lantbruk i Kalmar län

Foto: MostPhotos

DEBATT: Lönegolv för arbetskraft slår mot lantbruk i Kalmar län

Försöken att begränsa utländsk arbetskraft gör det svårare för lant- och skogsbruksföretag i Kalmar län. De som brukar jorden och skogen måste kunna anställa personal oavsett varifrån den kommer, skriver företrädare för Gröna arbetsgivare.

Annons:

Företag i de gröna näringarna producerar livsmedel och ser till att vi får viktiga råvaror från skogen. De utgör ett stort bidrag till svensk samhällsekonomi och självförsörjning. I Kalmar län finns 144 företag som jobbar med lant- eller skogsbruk och som är medlemmar i Gröna arbetsgivare. Redan i dag uppger 7 av 10 medlemsföretag att det är svårt eller mycket svårt att rekrytera arbetskraft.

Nya regler för arbetskraftsinvandring kommer att göra det ännu svårare.Jobb inom de gröna näringarna kräver, tvärtemot vad många tror, ofta specifika kunskaper, utbildning och färdigheter. För många lant- och skogsbrukare är de utländska medarbetarna viktiga eftersom de inhemska saknas.

*

Den 1 november höjdes försörjningskravet till 27 360 kronor per månad för utländsk arbetskraft från länder utanför EU. Upp till 80 procent av de anställda inom viktiga yrkesgrupper hos de gröna näringarna har en kollektivavtalad lön som ligger under den nivån. Från en dag till en annan måste en lantbrukare som har en medarbetare från ett land utanför EU höja lönen med uppåt tjugo procent för att klara golvet.

Om den pågående utredningen om ett ännu högre lönegolv blir verklighet kommer kostnaderna öka ytterligare.Lantbrukare har larmat om att det i förlängningen kan hota livsmedelsproduktionen. Företagare i Kalmar län riskerar få högre kostnader och behöva lägga mycket mer tid på pappersarbete, i stället för att bruka jorden, skogen eller föda upp djur. Det hotar Sveriges självförsörjning, vilken behöver stärkas – inte försvagas.

Skogs- och lantbruksföretag i Sverige riskerar att få det tuffare än kollegor i jämförbara länder. En ny rapport från Gröna arbetsgivare visar att regeringens försök att begränsa utländsk arbetskraft gör att de svenska företagens kostnader blir högre jämfört med motsvarande system i Finland, Danmark och Storbritannien.

*

Lönegolvet är dessutom ett politiskt ingrepp i den svenska lönebildningsmodellen som innebär att de löner som arbetsmarknadens parter förhandlat fram inte längre gäller.I stället för att göra det svårare för företag runt om i landet att hitta arbetskraft och på köpet riskera både konkurrenskraft och livsmedelsproduktion, bör regeringen vila tryggt i att den svenska arbetsmarknadsmodellen skapar rättvisa villkor och löner, oavsett om du är svensk medborgare eller arbetskraftsinvandrare.

Vi uppmanar Kalmar läns politiker att ta ställning för att länets företagare ska kunna anställa de medarbetare de behöver, oavsett från vilket land de kommer.

Annika Bergman, ordförande Gröna arbetsgivare

Lena-Liisa Tengblad, vd Gröna arbetsgivare

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt