Annons:

DEBATT: Skogen i Kalmar län avgörande för grön omställning

Foto: MostPhotos

DEBATT: Skogen i Kalmar län avgörande för grön omställning

Skogsbruket i Kalmar län spelar en viktig roll i att minska koldioxidutsläppen. Brukad skog tar upp mer koldioxid än skog som får stå, men den allra största klimatnyttan skapas av att låta träråvara från skogen ersätta fossila material som betong, stål och plast, skriver Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog. 

Annons:

Vår tids största utmaning är att möta behoven från en växande befolkning samtidigt som vi behöver minska vår negativa klimatpåverkan genom att ställa om till fossilfritt och förnyelsebart.

Skogsbruket i Kalmar län spelar en viktig roll i denna gröna omställning.

*

Skogsbruket skapar klimatnytta på framför allt tre sätt.

1. Växande träd som tar upp koldioxid. Unga och växande träd tar upp mer koldioxid än de äldre. Att skörda träd när de är fullvuxna och därefter plantera nya träd som binder mer kol medan de växer skapar därför klimatnytta.

2. Träprodukter som lagrar kol. De träd som skördats fortsätter att lagra kol när de används som byggmaterial i hus. När trädet sågas och används som byggmaterial stannar kolet kvar i träet. En så enkel sak som plankor är därför bra för klimatet. 

I dag byggs en stor andel av nya byggnader i betong och stål, vilka är material som leder till omfattande koldioxidutsläpp. Flera oberoende vetenskapliga studier har visat att det finns stora klimatfördelar med att i stället använda trä som byggmaterial. En studie från Linköpings universitet visar till exempel att ett flerbostadshus i trä har 40 procent lägre koldioxidutsläpp än ett betonghus.

3. Träprodukter som ersätter fossila material. Restprodukter från skogsbruket kan ersätta fossila eller fossilkrävande material så att fossila råvaror som olja, kol och gas kan stanna under jord, i stället för att utvinnas.

Exempelvis kan framtidens förpackningar tillverkas i kartong i stället för i plast och framtidens kläder sys i träfiberbaserade tyger i stället för i polyester.

*


Restprodukter från skogsbruket kan även användas till bioenergi, som då kan ersätta fossila energikällor. Även ett trähus som rivs kan användas till fossilfri bioenergi och därmed skapa värde på nytt.

En aktivt brukad skog skapar alltså klimatnytta på flera sätt. Den mest positiva effekten får vi av att låta träråvara från skogen ersätta fossila material som betong, stål och plast. Det är därför viktigt att ta vara på råvaran från skogen så att den kan bli en del av den gröna omställningen.

Kraften i den gröna omställningen finns i Kalmar läns skogar. Men den kraften når sin fulla potential först när olika delar av samhället aktivt väljer produkter gjorda av träråvara i stället för av fossila material.

Här kan vi alla bidra, oavsett om vi är privatpersoner, ett företag, en organisation, en myndighet eller en politisk beslutsfattare. Låt oss använda skogen till den gröna omställningen.

Sören Petersson, affärsområdeschef på Holmen Skog

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt