Annons:

M, KD & V: Låt välfärdsmiljarderna komma välfärden till del

Redan innan coronapandemin slog till mot vårt land stod det klart att vi står inför stora välfärdsutmaningar. Både kommuner och regioner signalerar att pengarna inte räcker till för att upprätthålla nuvarande välfärd. Antingen handlar det om att skjuta till ytterligare medel till välfärden, eller att spara på det som vi brukar kalla för kärnverksamhet, det vill säga hälso- och sjukvård, äldreomsorg, skola o.s.v.

Annons:

Detta föranledde att våra partier ställde krav på regeringen, med lyckat resultat, om extra tillskott på 2,5 miljarder kronor till landets kommuner och regioner, utöver de pengar som redan aviserats. Dessa pengar var nödvändiga för att slippa ställas inför besparingsåtgärder.

Vi kallar pengarna för ”välfärdsmiljarderna” då syftet är att de ska gå till välfärden och konkreta satsningar för att stärka densamma. Pengarna syftar inte till att täcka ekonomiska, svarta hål eller andra satsningar som inte har med välfärdens kärna att göra.

 *

Covid-19 har medfört ökade kostnader för regionen, vilket kommer göra vår ekonomi ansträngd under flera år framöver. Det innebär dock inte att vi har råd att spara på sådant som är avgörande för vår hälsa, och länets framtid. För oss tre partier är det viktigt att de pengar som kommit Region Kalmar län till del mynnar ut i konkreta satsningar samtidigt som vi hanterar pandemins effekter. Vi har lagt vårt förslag och kommer att kämpa för det i kommande regionfullmäktige.

1. Medarbetarnas löner       

Något vi redan visste, men som pandemin tydliggjort ytterligare, är att hälso- och sjukvårdens medarbetare är några av samhällets stora hjältar. Vi förväntar oss att de ska finnas där för oss när vi känner oss hjälplösa, och vår egen förmåga inte räcker till.

De senaste åren har kostnaderna för hyrbemanning ökat kraftigt. I grunden handlar det om ett misslyckande där vi inte klarat av att värdera och attrahera våra egna medarbetare tillräckligt mycket. I viss utsträckning kommer vi förmodligen behöva acceptera hyrbemanningen, men de nivåer vi ser nu pekar på ett systemfel.

De flesta av oss tar för givet att vården finns där för oss när vi behöver den, men det bygger på att vi lyckas rekrytera och behålla våra egna medarbetare. Detta är långt ifrån självklart idag. Vi har en uppgift. Den uppgiften handlar om att sätta värde på våra medarbetare. Detta gör vi genom rimliga löner som motsvarar den kompetens och de insatser våra medarbetare står för varje dag.

Det är inte säkert att vi når hela vägen med vår satsning, men vi vill satsa mer än S, C och L. I samband med regionfullmäktige den 17 juni, yrkar vi på att 26 miljoner kronor ska gå till att stärka medarbetarnas löner.      

2. Barn och ungas psykiska hälsa

Den ökade psykiska ohälsan bland barn och unga är det som oroar oss mest. Hela landet har bekymmer med att ge våra unga rätt hjälp i rätt tid, även vi i Kalmar län. Så får det inte vara. I synnerhet inte när vi vet hur viktigt det är att unga personer som lider av psykisk ohälsa fångas upp snabbt och effektivt. Vårt besked är att ungas psykiska hälsa för oss är högprioriterat, både nu och framöver. När regionfullmäktige möts den 17 juni kommer vi yrka på att 10 miljoner kronor tillförs arbetet med att stärka barn och ungas psykiska hälsa.   

Ungdomens somrar går inte i repris och ska kunna avnjutas – av alla.

Malin Sjölander,
oppositionsråd Moderaterna Region Kalmar län
 

Jimmy Loord,
oppositionsråd Kristdemokraterna Region Kalmar län

Linda Fleetwood,
oppositionsråd Vänsterpartiet Region Kalmar län

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt