Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Angelica Katsanidou (S) ger svar på tal efter Moderaternas och Kristdemokraternas debattartikel om Region Kalmar läns ekonomi. Foto: Arkiv

Katsanidous replik: "Deras ansvarskänsla är inte lika stor i praktiken"

Moderaterna och Kristdemokraterna skriver att de är oroade över Region Kalmar läns ekonomi och att de vill vara med och ta ansvar för den. Tyvärr är deras ansvarskänsla inte lika stor i praktiken som de ger sken av i insändarna. 

Annons:

Deras ansvarskänsla blir inte heller särskilt seriös när de gång efter annan lägger nya kostnadsdrivande förslag. Partierna motsatte sig också vår skattehöjning förra året. Hade moderaterna fått bestämma hade regionen nu haft ytterligare 250 miljoner kronor mindre att bedriva sjukvård för. Med M och KD hade det blivit stora besparingar i sjukvården. Förlorarna hade blivit regionens patienter och medarbetare som drabbats av stora och smärtsamma nedskärningar.

Region Kalmar län är i grunden en välskött region. Läser man årsredovisningen för 2019 så ser man bl.a. att länets invånare är de som har högst förtroende för vården i landet, att verksamheten är den mest kostnadseffektiva av alla sjukvårdshuvudmän och att tillgängligheten är bland den bästa i landet. 

*

Tittar vi vidare på ekonomin så gick regionen med 170 miljoner kronor i överskott och klarade därmed resultatmålet. Regionens resultat blev 48 miljoner bättre än budget och gjorde därmed en avsevärd förbättring jämfört med året innan. Tittar man bakåt så har regionen haft en stabil ekonomi i mer än tio socialdemokratiskt ledda år. Därtill har regionen inga lån utan betalar varje investering med egna medel och slipper därmed kostsamma lån. I årsredovisningen kan man också utläsa att arbetet med budget i balans har nått resultat genom flera effektiviseringar och att regionen mot slutet av året lyckades nå en nettokostnadsutveckling som låg i linje med regionfullmäktiges mål eller till och med överträffade målen. 

Varför talar då M och KD om underskott? Jo, Region Kalmar län går plus på totalen men framförallt dras hälso- och sjukvårdsförvaltningen med underskott. Vad beror detta på?  

 *

Först och främst är det viktigt att känna till att Region Kalmar län inte är ensamma om att ha svårt att nå nollresultat inom sjukvården. Under förra året var det bara någon enstaka hälso- och sjukvårdsförvaltning i landets 21 regioner som gjorde ett nollresultat eller med överskott. Så har det sett ut under överskådlig tid bakåt. Skälen är framförallt ökade kostnader för inhyrd personal, liksom att kostnaderna för läkemedel ökar. Detta har att göra med en växande äldre befolkning som behöver allt mer vård och att sjukvården varje år kan ge sina patienter bättre, men generellt sett dyrare, behandlingsmöjligheter. Sjukvården brottas alltså med dilemmat att den idag ofta kan bota och lindra patienter långt bättre än vad organisationen egentligen har råd med. I en situation då sjukvården ställs i valet mellan att ge den bästa tänkbara vården eller att avstå och hålla igen ekonomiskt blir valet ofta det förstnämnda av förståeliga skäl vilket vi ska vara väldigt tacksamma över. 

*

Går det då att komma till bukt med underskotten? Vi i den politiska majoriteten, Länsunionen, är övertygade om att det går. Under 2019 gjordes stora förbättringar. Exempelvis infördes en ny modell för verksamhetsplanering och budgetering som tillsammans med översynen av vårdavdelningarnas bemanning påverkade kostnadsutvecklingen positivt. Förra året genomfördes också en rad aktiviteter för att minska behovet av inhyrd personal och glädjande såg vi att behovet av hyrläkare minskade. Därtill pågår en ny upphandling av inhyrd personal vilket är tänkt ska leda till en lägre kostnad per inhyrd timme.

Ansträngningarna inom förvaltningen gjorde också att nettokostnadsutvecklingen sjönk under året. Framåt arbetar förvaltningen med att förbättra ekonomin genom att bl.a. se över schemaläggning och ha ett ökat fokus på förskrivningar av läkemedel. På längre sikt tror vi att nära vård, en fortsatt digitalisering och arbetet för att bli oberoende bemanningsbranschen kommer att ge resultat i lägre kostnader. 

 *

Med ovanstående som bakgrund vill jag påstå att både regionstyrelsen och förvaltningen genom sitt sätt att agera har visat att man tar situationen på största allvar och arbetar ansvarsfullt för att minska underskotten.

Inom majoriteten i regionen har vi tillsammans satt upp målet att regionen ska ha landets nöjdaste patienter och resenärer. Vi strävar gemensamt för att regionens service ska förbättras varje dag, att sjukvården ska bli köfri och att den ska bedrivas så nära invånarna som möjligt. Vi ska vara stolta över den fantastiska vård som vi som invånare kan ta del av inom vår region.

Samtidigt så inser vi att mycket arbete återstår och att länet är i behov av ett utvecklingsarbete som gör att vi kan fortsätta ligga i framkant. Vi inser också att pandemin kommer att prägla oss väldigt mycket, inte bara för året utan troligtvis för en längre period framåt.

Som socialdemokrat är man van vid att ta ansvar, både för ekonomin och för verksamheten. Detta kommer jag givetvis fortsätta att göra och samtidigt är det viktigt att ha en bra balans mellan de ekonomiska och kvalitativa värdena. Jag hälsar M och KD varmt välkomna in i detta politiska arbete där vi prioriterar sjukvård och välfärd framför skattesänkningar. 

Angelica Katsanidou (S), regionstyrelsens ordförande 

Annons:

Taggar i artikel

2 kommentarer

Gösta 2020-07-08 22:30:51

Men...om hälso- och sjukvården går minus samtidigt som totalen går plus undrar jag vilken del som väger upp det hela och räddar ekonomin! Kan det vara KLT eller folkhögskolorna eller nån annan för mig okänd och makalös vinstmaskinsförvaltning som gör pengar utav bara den? Jag menar det är ju inga dåliga pengasummor som pumpas in i såna fall!
Och om verkligen ekonomin är så god tycker jag att man kan kosta på sig en ambulanshelikopter för att på så sätt göra ytterligare förbättringar kvalitativt.

Mormor 2020-07-09 09:18:56

Många, många ord där. Undrar om de har någon betydelse ....eller bara tomma ( som vanligt)

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion