Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Granbarkborre angrepp. Foto:Patrick Fritzon

Stoppa avverkningen i skogar med höga naturvärden på grund av granbarkborre

23 representanter från 16 organisationer, där ibland Tjust Fågelklubb, uppmanar regeringen i ett öppet brev att ändra regeringsuppdraget så att skogar med höga naturvärden inte avverkas på grund av granbarkborre.

Annons:

Naturvårdsverket har fått i uppdrag av regeringen att ta fram en vägledning för hur granbarkborre i formellt skyddade skogar ska bekämpas. Flera organisationer, där ibland Tjust Fågelklubb, anser det i grunden är fel, då delar av naturreservat hittills har förstörts genom avverkning av nyckelbiotoper med biotopskydd i Sverige för att minska spridningen av granbarkborren.

Man pekar bland annat på länsstyrelsen i Kalmar län som har ändrat föreskrifterna om skötselplan i 25 naturreservat för att möjliggöra avverkning som åtgärd för att minska risken för spridning av granbarkborre.

De undertecknande organisationerna uppmanar regeringen, i det öppna brevet att:

1) ändra uppdraget att bekämpa granbarkborrar för att förhindra att skogar med höga naturvärden avverkas.

2) ge i uppdrag åt Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen att ta fram ett gemensamt program för hur skogar ska kunna motstå granbarkborreangrepp och återhämta sig efter sådana angrepp, d.v.s. bli mer resilienta, och hur naturskogar ska bevaras. 

Organisationerna skriver i det öppna brevet:

- Vi vill se ett nytt gemensamt regeringsuppdrag till Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen för att bevara naturskogar, gynna resilienta skogar och fasa ut den ensidiga satsningen på barrträd. Skogen behöver klimatsäkras genom skogsskydd, naturlig föryngring och främjande av varierade bland- och lövskogar. Detta gynnar även ett flertal andra ekosystemtjänster. 

Organisationerna menar att regeringsuppdraget måste ändras för att förhindra att skogar med höga naturvärden riskeras eller går förlorade. 

- Vi har inte råd att förlora de sista och kvarvarande spillrorna av skyddsvärd skog i Sverige.

 

Larsgunnar Nilsson Tjust Fågelklubb

  

Annons:

4 kommentarer

Johan Rosén 2020-10-04 17:27:58

Det är just detta att ha råd som är frågan. Jag har stor förståelse för att bevara naturvärden. Men vem ska betala. I allt kommer denna fråga upp. Vi har i Sverige grannelagsrättsliga regler att gör du inte som markägare det du ska och din underlåtenhet skadar grannen då får du betala grannens skador. Därför om lst inte sköter sin skog som alla andra ska, då kan lst riskera få betala för barkborreangrepp på grannskog. Att sköta sin skog innebär att begränsa barkborreangrepp. Därför om angrepp på "skyddsvärd skog" ska undantas från åtgärder bör grannens kostnader bli en statlig kostnad.

Michael 2020-10-04 22:40:25

Låt naturen sköta sig självt,stirra er inte blinda på minskade inkomster.Fundera istället om varför granbarkborren som alltid funnits, stortrivs.
Kan det vara det storskaliga skogsbruket som bara blir värre o värre.Förr i tiden tog man hand om det mesta från skogen,men nu lämnas mycket kvar likt "ett dukat bord".Hugga ned naturreservat är ju verkligen befängt

AnimalScribax 2020-10-28 10:31:16

1.Michael lika tanklös som vanligt. Avstår du mediciner och sjukvård också med mantrat "låt naturen sköta sig självt" ? 2. Privata skogsägare hugger med rätta ner angripna träd, annars sprids det vidare tills inga granar finns kvar. 3. Det är staten som undfallit att sköta om detta - på sina egna domäner som får nya namn och skyddsvärden tillskrivna årligen. Nyckelbiotop, särskilt skyddade, naturreservat. Hade staten hanterat agrepp så skulle det inte spridits till intilliggande markägare = privata som sköter om sin mark och tar ansvar, betalt ur egen ficka. Men även deras skog kan ibland stjälas av staten som klassificerar någons arealer som skyddsvärd, vilket omöjliggör skogsbruk. Utan ersättning av förlusten. 4. Det är idag fler träd, ocv högre frekvens på dem i livscykler vilket betyder det växer mer än nånsin samt binds mer koldioxoid.

nilsson 2020-11-01 10:34:58

Michael,du tillhör med all sannolikhet salladskommunisternas skara ,och skall inte vara i närheten av något som har med ekonomi att göra.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

2 st (980x300),
Gå tillbaka till mobilversion