Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

VECKANS FRÅGA

Hur har regeringen hanterat coronakrisen?

Svarsalternativ:

Bra
Dåligt
Vet ej
RöstaSe resultat

Annons:

Glennfalk: Problemen med för höga kostnader kvarstår

Inför folkomröstningen om de mindre landsbygdsskolorna varnades för ökade kostnader. Dels uppgavs av skolförvaltningen att småskolorna kostade mer per elev, dels var elevunderlaget vikande.

Annons:

Nu har tre års jämförande siffror kommit (2015,-16,-17) från Rådet för främjande av kommunala analyser (RKA)  – och visst är skolan dyr i Vimmerby. Men det framgår inte om det är i landsortsskolorna man hittar fördyringarna då kostnaderna är sammantagna.

Vimmerby kommun har närmat sig jämförandekostnaden vad beträffar förskoleverksamheten, men fortfarande är den för dyr, vilket egentligen handlar om antingen dålig effektivitet eller för högt kostnadsläge. 2017 var avvikelsen dock bara 2 procent, mot 5 procent 2015.

Fritidshemmen är å andra sidan billiga i Vimmerby. Här lägger man 6 procent mindre pengar än den statistiskt förväntade kostnaden.

*

Grundskolan är fortsatt för dyr. Här varnades det för höga kostnader på grund av skolstrukturen med flera mindre landsbygdsskolor. Folkomröstningen ledde till att samtliga, utom Pelarne, blev kvar och 2017 var grundskoleverksamheten (inkl. förskoleklass)  6 procent dyrare i Vimmerby kommun än den kostnad som förväntas.

Gymnasieskolans kostnader är svåra att ta ned i Vimmerby. Någon procent har effektiviteten ökat med fortfarande är den hela 11 procent dyrare än jämförelsematerialet. Förbättringarna sedan 2015? Förskolan har pressats ned, något också på gymnasiet medan grundskolan ökat sina kostnader kraftigt.

Så sammantaget driver Vimmerby kommun för dyr grundskola, förskola och gymnasium alternativt att effektiviteten är dålig. Vill man veta kostnader för en elevplats på landsbygden gentemot centralorten måste man lokalt på förvaltningen i stadshuset klyva ned dessa. 

*

Idag är det ett politiskt enigt beslut att Vimmerby ska ha landsbygdsskolor, kostnaden är underordnad. Då får man också vara beredd att ta från någon annan budget och lägga i skolpotten.

Kan man ta pengar från de gamlas budget; äldreomsorgen?

När det gäller socialnämnden så ligger nettokostnadsavvikelsen för individ- och familjeomsorgen galet fel med hela 23 procent. En marginell förbättring mot 2015 då avvikelsen var hela 25 procent

När det gäller äldreomsorgen får den redan idag för lite pengar, ungefär 3 procent är avvikelsen.

Så det finns för lite pengar också inom socialnämnden.

*

Är då kommunens ekonomi god? 

Tittar man på balansräkningen som tar upp alla kommunens tillgångar så är Vimmerby en relativt rik kommun. Man har två fina bolag i Vemab och Vimarhem som har egna stora värden. Vid en försäljning skulle det komma in åtskilliga miljoner till kommunkassan.

Man har skog, mark och egna fastigheter. Också dessa till högt värde.

Man har bra tillväxt av pensionskapitalet efter många bra år för den svenska börsen.

Skuldsättningen i koncernen är fortsatt hög men det positiva är att den allra största delen härleds till Vemab och Vimarhem, vars kunder betalar ränta och amortering. Alltså inte skattebetalarna. Kommunförvaltningens egen skuld är sjunkande efter flera år av amortering och är nu på relativt normala nivåer. Man bör dock fortsätta amortera ned den så länge man har den avsedda skattehöjningen intakt.

Soliditeten inkl. pensionsåtagandet är helt ok, liksom kommunens kassalikviditet.

Tittar man på finansiella nyckeltal så är självfinansieringsgraden av egna investeringar nu 100-procentig. 2017 års resultat är dock för svagt och skattesatsen är för hög. Så att ta tag i den dyra skolan och äldreomsorgen är fortsatt Vimmerbys utmaning.

*

Har då ekonomin ”sanerats” som (s) försöker hävda. Svaret är nej.

Har driften blivit effektivare? Nej, inte i ekonomiska tal.

Har ekonomin förbättrats? Svaret är ja, med tanke på att man haft överskott att amortera med. Men den förbättringen kommer från skattehöjning och statliga pengar. Inte kommunal driftförbättring.

Om man nu har en dyrare skola och äldreomsorg än det statistiska genomsnittet, har man då en bättre kvalité?

Vi vet ju att få plats på förskola varit svårt med den mängd flyktingar som kommit, men det har förbättrats. Överlag har man förbättrat alla nyckeltal, men det är bara tre av elva nyckeltal som helt får grönt ljus.

*

I äldreomsorgen är det bara ett av 14 kriterier som får grönt, och det är kostnaden för äldreomsorgen för de över 80 år. Röd signal ges för kostnaderna för bl.a. funktionsnedsättning. Inom samhälle och miljö ges grönt ljus för en av elva kriterier; procentandel som lämnat etableringsuppdraget och börjat studera. Fyra får rött ljus; öppettider på biblioteket, avfallshantering, förekomsten av miljöbilar och ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet.

Sammanfattningsvis; inget nämnvärt har hänt inom skolan och socialen de senaste fyra åren, problemen med för höga kostnader inom skola och socialnämnd kvarstår.

(Källa: Kolada, Kommun- och Landstingsdatabasen)

5 kommentarer

Lars Larsson 2019-01-06 17:35:35

Landsbygd kostar mer! Så är det. Men det tar vi invånare igen på andra områden...

Johan 2019-01-06 21:25:31

Faktum är att det var tragikomiskt att se dig (som till din fördel annars brukar ha bättre underbyggda argument) och din dåvarande vapenbroder Högberg argumentera mot dessa enl. er allt för dyra ”ytterskolor” utan att kunna visa på några egentliga siffror till stöd för vad ni påstod.

Något man däremot redan då kunde se i backspegeln var att det går snabbt och lätt att göra av med hundratals miljoner på andra kanske inte fullt så lyckade kommunala affärer…

Leif Haraldsson 2019-01-06 22:49:16

Är det våra folkvalda politiker eller tjänstemännen som hittills styrt Vimmerby Kommun? Lätt att fabricera siffror för att nå dit man vill. När det gällde skolan i Pelarne "var den för dyr i drift". Från kommunens tjänstemän nämndes siffran 1,2 miljoner för flera år sedan för att ersätta oljan med bergvärme. Hösten 2018 installerades det för 630,000:- och därmed kapades 60 % av värmekostnaden bort.

Fina lokaler som kommunen ägde och som ex.vis kunde använts för undervisning i "Svenska för invandrare." Men 12 minuters färd från Vimmerby ansågs för långt. Bättre hyra in dyra baracker i Vimmerby. Med en sådan ledning i kommunen blir det lätt ebb i kassan.

Kent Johansson 2019-01-06 23:41:51

Trodde att Glennfalk slutat med politiken?? Verkar som att skolfrågan är en öm tå som Glennfalk har svårt att smälta.

AnimalScribax 2019-01-08 16:02:05

Johan.
Använd hjärnan.
där man kan fördela skolans kostnader delat på antalet elever.

Addera Skolskjuts samt framförallt i det fallet var det väl inte utbildningen i sig, utan lokalerna som var kostsamma ?....

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion