Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

GLENNFALK: Kan något liknande hända i dag?

Nu vid årsskiftet frigjordes ett antal miljoner för Vimmerby kommun då de s.k. industriavtalen upphörde att gälla.
Industriavtalen rörde två av kommunens företag: Åbro Bryggeri och Arla.

Annons:

Men kommunen sitter fortfarande fast i avtalet om Typografen 1 i Vimmerby, den s.k. VTT-fastigheten då det skrevs på hela 20 år.

Det var den politiska ledningen mellan 2006 och 2010, borgerlig med centerpartiet som bärande av kommunalrådsrollen, som skrev avtalen. Sammantaget har de till dags dato, under cirka 15 år, kostat kommunen 40-50 miljoner kronor i uteblivna intäkter alternativt mindre hyror. 

Industriavtalen gick ut nu vid årsskiftet. De innebar att Åbro och Arla betalade för sitt avloppsvatten bara upp till en viss gräns. Snart var Åbro uppe i högre produktion och för det avloppsvatten som översteg gränsen betalades inte. Man hade ett s.k. takpris. Samma gällde för Arla.

Under åren har kommunen, numera via Vemab som ansvarig för kommunens VA-frågor, fört samtal om nya avtal med Åbro och sannolikt har nya avtal skrivits där de gamla felen rättats till. Det betyder att kommunens budget (via Vemab) nu förstärkts med ett antal miljoner då de verkliga kostnaderna kan tas ut. Hur mycket det är årligen borde kunna tas fram. För det är ju extra, ”gömda” pengar i år.

*

Det har länge varit ett luktproblem att Åbros och Arlas avlopp blandats, men det har försökt lösas med olika förbehandlingsmetoder. Vimmerby kommun är inte ensam i landet om att ha problem med lukt från sitt reningsverk.

Nya reningsverk rekommenderas byggas minst 1000 meter från bebyggelse. I Vimmerby ligger verket granne med bostadsområde, industrier, handel och riksväg. Detta gör att toleransnivån egentligen är att lukten ska stanna innanför reningsverkets staket. Frågan är om man någonsin kan klara det med nuvarande belastning. Åtminstone riksvägen drabbas av lukten nu och då.

I Vimmerby sägs reningsverket luktat redan när det var i drift på 1970-talet. Det är byggt för 90.000 personer men industriavfallen står då för åtskilliga ”personer”.

*

När man investerade på 1990-talet, bland annat var Åbro med och lade stora pengar då med en egen ledning direkt till verket, så försvann lukten en tid. Men den kom tillbaka i och med Arla-etableringen och i förbehandlingen skulle Åbros och Arlas olika avfall samsas. Man konstaterade att det blev värre och olika åtgärder har sedan vidtagits år efter år.

Det är intressant hur Vemab och kommunen nu löser frågan tillsammans med den viktiga livsmedelsindustrin i Vimmerby. Blir det nytt reningsverk, våtmark vid Åbro likt Arlas eller löser man det i befintligt verk?

*

Ett annat avtal som tecknades samma period var VTT-avtalet. Man möjliggjorde för VTT att bygga nytt genom att ta över hyresavtalet man hade med Vimmerby Tidning om tryckerilokalen. Hyran byggde på i stort sett fullt uthyrd lokal, inklusive tryckpressen för Vimmerby Tidning. Avtalet stack ut på ett sätt; politikerna skrev på för 20 års hyrestid, oavsett uthyrningsgrad. I ett annat avtal tog man också över Karlbergstomten, med skulle det visa sig, mark som behöver saneras.

Avtalet med VTT löper fortfarande och lokaler står outhyrda. Allt betalas över den kommunala budgeten till någon gång i mitten på 2020-talet

Det var ett åtagande som kan bedömas till 60 miljoner kronor totalt över 20-årsperioden. Fortfarande idag är inte hela lokalen helt uthyrd. I avtalet skrivs också att hyresgästen (kommunen) själv får renovera, utan ersättning från hyresvärden eller ersättning för detta när lokalen ska lämnas.

Kommunen hade en kommunjurist vid tillfället men han blandades aldrig in, politikerna och tjänstemännen skrev avtalen utan juristens inblandning.

*

Frågan är om något liknande kan hända idag. Fortfarande är politiker från tiden 2006-2010 verksamma i de beslutande församlingarna, men givetvis mycket klokare.

Nej, jag tror inte det är möjligt. Mycket är möjligt, men inte detta. Ett av skälen är att kompetensen är högre hos dagens kommundirektör och förvaltningschefer än gårdagens, jurister är iblandade i alla affärsmässiga avtal, revisionen har starkare stöd i fullmäktige. Kommundirektören har en samlande ledningsgrupp och dessutom är kommunjuristens roll starkare, knuten till kommunkansliet.

Svagheten är fortfarande politiken, och hur inlästa politikerna är. Så visst kan det ske misstag. Just därför är det så viktigt att kommunens två ledande företrädare, kommundirektören och kommunalrådet, har ett öppet, tillitsfullt samarbete på jämställt plan.

Oavsett färg på politisk ledning måste det vara så.

Annons:

5 kommentarer

Bo Carlsson 2020-01-05 16:27:05

En politiker skulle inte få ha hand om mina pengar, så mycket kan jag säga.

Betraktaren 2020-01-05 17:14:07

Det är skrämmande att se hur VTT-avtalet så ensidigt berikat en familj.
Undrar om kommunens försäljning av Eken hanterades av juristinblandning? Det lovades en hel del arbetstillfällen som kanske underlättade beslutet. Dock som vi vet blev det inget av detta utan det verkar som ren fastighetsspekulation.

Gösta 2020-01-05 19:32:14

"Det betyder att kommunens budget (via Vemab) nu förstärkts med ett antal miljoner"...

Nähä du, det funkar inte för det var inte alls många krönikor sedan som du skrev att det är skitviktigt att skilja kommersiella investeringar och investeringar i välfärden åt. Så den gick inte. Frågan är om du har koll på vad du skriver.

Erik Eriksson 2020-01-06 17:20:25

Glennfalk har tydligen glöm hur många miljoner han bränt på Fiberprojektet

Mikael 2020-01-07 09:02:56

De gamla industriavtalen med Åbro och Arla hade inget "takpris", däremot ett fast pris per kubikmeter avloppsvatten. När mängden avloppsvatten minskade, minskade också avloppstaxan, och tvärtom vid ökad mängd avloppsvatten.
Förvånansvärt dåligt påläst Micael.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion