Annons:

 • Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder:

  De ideella krafterna i resursgruppen har tillsammans med Fredensborg AB jobbat hårt med gallring och röjning i anslutning till golfbanan på Tobo golfklubb under hösten och vintern. Foto: Privat

 • Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder:

  Resursgruppen har till exempel lyft grenverken på ungefär 30 björkar på olika platser på golfbanan. Foto: Privat

 • Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder:

  Fredensborg AB har röjt i skogen och resursgruppen har i sin tur stamkvistat, kapat och dragit ihop allt till högar. Foto: Privat

 • Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder:

  Här är den 50 meter långa högen med grenar och sly som resursgruppen och Fredensborg AB har samlat ihop under hösten och vintern.

 • Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder:

  "Vi jobbar med att få till finishen på hela området", säger Yngve Blixt.

Ideella krafter lyfter Tobo GK till nya höjder: "Finishen på området är viktig"

Tobo Golfklubb vill ta nästa steg i utvecklingen och bli en av Sveriges tio bästa medlemsägda banor 2029. Resursgruppens arbete ses som en nyckelfaktor för att visionen ska bli verklighet.
– Finishen på hela området är viktig, säger Yngve Blixt, en av de ideella krafterna i resursgruppen. 

Annons:

Mellan jul och nyår presenterade Tobo Golfklubb en handlingsplan som ska resultera i att banan klassas som en av Sveriges tio bästa föreningsägda banor inom fem år. 

Både gästspel och intäkter har påverkats negativt på grund av problem på banan, bland annat snömögel och greenernas skick. 

Nu är planen att ett långsiktigt arbete ska höja banans kvalité och ge resultat på sikt. 

Kristian Petersen är anställd som ny head greenkeeper och personalorganisationen är förändrad med fyra heltidsanställda personer i bangruppen.

Till sin hjälp har de resursgruppen som gör ett viktigt arbete. 

– Vi jobbar med att få till finishen på hela området. Vi är banarbetarnas högra hand, säger Yngve Blixt, medlem och engagerad i resursgruppen. 

"Gör ett jäkla jobb"

Ola Daxberg, vice ordförande i Tobo GK, hyllar resursgruppens idoga arbete. 

– De gör ett jäkla jobb, det går inte att driva en ideell förening utan den här typen av ideella krafter. Många gör ett hästjobb med att röja sly, ta ner skog och fylla igen hålor. Allt som behöver göras på banan och som banarbetarna inte hinner med gör den här gruppen, säger Ola Daxberg, vice ordförande.

Tack vare resursgruppens engagemang har Tobo GK kunnat starta ett samarbete med Björn Palmgård på Fredensborg AB vad gäller utveckling av miljön omkring golfbanan. 

– För resursgruppen påbörjades arbetet med förbättringar av banan i juni och några månader senare började vi titta på hela skogen, inte bara på den delen som är på Fredensborgs sida, säger Stefan Thorstensson, styrelseledamot i Tobo GK.

Flera insatser under hösten

Det har påbörjats arbeten på två områden under hösten. Fredensborg AB har på det första området – det vill säga hål 8, 12, 14 och vidare ner mot utslaget på hål 14 och greenen på hål 15 – röjt och sedan har resursgruppen stamkvistat, kapat och dragit ihop allt till högar. 

Fredensborg har dessutom röjt mellan hål 6 och 10 och resursgruppen har fortsatt röjandet på hål 10 och 11 med stamkvistning, kapning, risdragning och röjning på hål 5. Fredensborg AB har samlat upp högarna som nu ska flisas.

– Björn har tillsatt resurser med personal som har röjt en del av skogen på olika delar. Vi har till exempel satsat på hål fem, sex, 10 och 11 och jobbar på flera hål. Det har röjts i skogen kring flera av hålen på banan. Tanken är att vi ska märka upp en del träd under januari månad för att sedan ta ner dem med maskin, säger Stefan Thorstensson. 

De ideella krafterna har under hösten jobbat med att röja sly i skogen, vilket ska göra det lättare för att man ska hitta bollar. 

– Hade det inte varit för resursgruppens engagemang hade vi aldrig kunnat göra på det här sättet som vi gör nu. Det är ett otroligt jobb och engagemang de har lagt ner. De har hela tiden varit med och hjälpt till, stamkvistat, röjt otroligt mycket ris och tittat över vilka träd som ska tas ner, säger Stefan Thorstensson.

"Blivit mycket ljusare på hålen"

Ola Daxberg berättar att det finns tre delar som ligger till grund för arbetet på banan. 

– Vi tar ner skog, ris, och sly för att få luft kring banan. Vi vill ta fram det vi tycker är fint med Tobo GK och det är sjön Gissen. Vi vill att man ska se sjön från så många hål som möjligt och även från restaurangen. Vi vill även få in pengar till klubben och det får vi med virke, flis och allt möjligt. Det är en långsiktig process med att öppna upp banan och få en bättre miljö runt hela Fredensborg och Tobo som knyter an till sjön, säger Ola Daxberg. 

Torgny Jutterdal, en av de drivande krafterna i resursgruppen, berättar att gruppen skapade en 50 meter lång hög med grenar och sly under hösten. 

– Det har gjort att det har blivit mycket ljusare på hålen som vi går fram på. Vi har också lyft grenverken på ungefär 30 björkar, säger Torgny Jutterdal från resursgruppen.

Torgny Jutterdal har en tanke på hur hål ett ska få sig ett lyft. 

– Där finns det en slänt som jag skulle vilja göra till en barkmylla-anläggning och sätta rhododendron. Det har vi pratat om i många år. Det får vi säkert inte uppleva, men det gäller att ha målsättningar. Ju fler vi är desto fler idéer blir det, säger Torgny Jutterdal.

– Rätt som det är så är det någon idé som går igenom. Det är viktigt med ett bra första intryck, säger Yngve Blixt.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Tabellservice

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt