Annons:

DEBATT: Inför semesterväxling i Regionen

Region Kalmar län har som ambition att bli en av landets bästa arbetsplatser. Målet är dock svårt att mäta. Likaså instämmer allt för få medarbetare till fullo att regionen är en attraktiv arbetsgivare. Det finns såklart ingen ”quick fix” utan en bred palett av åtgärder krävs för att åstadkomma förändring och förbättring. 

Annons:

Ett sätt att i medarbetarnas ögon bli en mer attraktiv arbetsgivare är att erbjuda olika sorters förmåner. En sådan skulle kunna vara att få ut mer ledighet, mellan fem och sex extra dagar om året, genom semesterväxling – utan att det medför ekonomisk förlust för arbetsgivaren. Rent konkret betyder semesterväxling att byta till sig fler lediga dagar mot semestertillägget. Pandemin har påvisat behovet av återhämtning och ledig tid för Region Kalmar läns medarbetare. Semesterväxling är en väg att gå för att uppnå detta. 

Det är i sammanhanget viktigt att belysa att den som växlar sitt semestertillägg mot fler lediga dagar, kommer se sin årslön minska beroende på hur många semesterdagar vederbörande har, månadslönens liksom semestertilläggets procentuella storlek. Minskad årslön påverkar pensionsunderlaget och den sjukpenninggrundande inkomsten negativ. Semesterväxling ska därför givetvis vara en valfri möjlighet, att nyttja eller inte. 

Carl Dahlin (M)

Vice ordförande, personalutskottet

Region Kalmar län

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt