Annons:

Debattören anser att Carolina Leijonrams och Vimmerby kommuns agerande när det gäller ledarskapsprogrammet bör utredas av polisen. Bilden är ett montage. Foto: Vimmerby kommun/Arkivbild

DEBATT: Vimmerby kommuns agerande måste utredas av polisen

Trolöshet mot huvudman, jäv, tagande av muta. Varför inleder jag med dessa ord?
Det är detta som måste utredas av polis vad avser kommundirektören vid Vimmerby kommun.
Inte med en extern granskning som föreslås av ledande kommunpolitiker. Vid polisutredning belastas inte kommunen av några kostnader.

Annons:

Kommundirektören utformade en kravspecifikation avseende ledarskapsutbildning på ett sådant sätt att den var tillrättalagd så att endast en leverantör kunde komma ifråga nämligen Arbetscoaching AB som innehas som det påstås av en personlig vän till kommundirektören (jäv?).

Under tiden 2010-2021 har kommunen köpt tjänster av bolaget för 9,7 miljoner.

Under 2020 debiterar Arbetscoaching AB 20.000 SEK/dag medan det marknadsledande företaget debiterar 14.000 SEK per dag.

Om samma procentuella avvikelse har varit rådande under hela perioden innebär det ett ”överpris” på 2,9 miljoner på grund av utformningen av krav-specifikationen.

Med detta som bakgrund menar jag att kommundirektören gjort sig skyldig till trolöshet mot huvudman.

Det är endast vid en polisutredning som man kan ta del av räkenskaperna i Arbetscoaching AB för att granska om kommundirektören mottagit muta i form av pengar, resor, dyra representationsmiddagar mm och därigenom ett brott mot mutlagen.

Om inte kommunen själva gör en polisanmälan så kan man som kommuninnevånare göra det.

Dagens Vimmerby har publicerat flera artiklar som belyser detta ärende.

Anders Hultin

Fotnot: Kommunstyrelsen har fått möjlighet till genmäle på insändaren. Jacob Käll (C) har svarat följande:

"Det står var och fritt att polisanmäla om man finner skäl till det. Från kommunstyrelsens sida har vi funnit skäl att just låta göra en oberoende granskning av upphandlingen".

I mejl till oss har Carolina Leijonram nekat till uppgifterna om ett vänskapsband mellan henne och Erica Grawé. Leijonram har inte gått med på en intervju med oss, utan bemött oss såhär via mejl: https://www.dagensvimmerby.se/nyheter/politik/e/106671/leijonram-vi-har-en-god-yrkesmassig-relation/?desktop=true

De tre upphandlingarna som gjorts har antingen Carolina Leijonram eller Marie Halldén ansvarat för i sina roller som beställare. De senare har upphandlingscentralen utfört. 

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt