Annons:

Öppet brev till Ulf Kristersson: Kroniska funktionshinder - ett välfärdens gråzon!

Vid 38 års ålder inhämtades en examen på universitetsnivå. Livet lekte och samhället hejade på. Knappt två år och en operation senare briljerade svensk välfärd - med sjukpenning, rehabilitering och värdegrundade samtal. Sjukdomsförloppet blev utdraget  - och idag levs livet med kroniskt progressiva funktionsnedsättningar.

Annons:

Men hur ställs en kirurgisk konsekvens mot en medicinsk komplikation - ur ett samhälls perspektiv? 

Ur min synvinkel  skapar  postoperativa komplikationer goda framtidsutsikter med återgång i arbete. Medans medicinsk påföljd framträder i motsatt riktning. Regelverket haltar och myndighetsutövare saknar verktyg. Och där samhället brister stängs dörrar - dörrar till ekonomisk trygghet och ett skyndsamt individuellt accepterande. Sårbara individer ställs till svars för ett egentligt regeringsbeslut. Det är dags för Sveriges nästa statsminister att kraftsamla och stå till svars för statliga konstruktioner. 

*

I ett svar på en interpellation skrev du redan 2012 att Försäkringskassan, Socialstyrelsen och Arbetsförmedlingen utvecklat metoder för bedömning av arbetsförmåga med utgångspunkt i rättssäkerheten. Tio år senare är vi många som lever med resultatet -  en sämre hälsa, större sociokulturella skillnader  och med en ekonomi på fall. 

Hur ser du på att 100 000 individer utförsäkrades under din tid som socialförsäkringsminister - parallellt med ett snabbt ökande sjuktal?  Erfarenheten  borde styrka en omreformering av försäkringssystemet. Ett brobygge mellan sjukförsäkring och sjukersättning - en ”konsekvensförsäkring”,  som med största sannolikhet ökar livskvaliteten och rättssäkerheten i landet. 

Enligt Moderaterna är bidragen alltför höga i förhållande till ett förvärvsarbete - men å andra sidan visar statistik att Sveriges lönebildning släpar efter. Med höjda löner skapas  kontinuitet i anställningar, men också i högre skatteintäkter. Komponenterna  skapar goda finansiella möjligheter till en utbyggd välfärd.  

Samhällsdebattören

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt