Annons:

DEBATT: Energiproduktion, länsfärdtjänst och ambulanshelikopter – utmaningar för regionen

Kristdemokraten Anders Andersson.

DEBATT: Energiproduktion, länsfärdtjänst och ambulanshelikopter – utmaningar för regionen

Med det nya året startar även den nya mandatperioden på allvar. Som ny vice ordförande i Regionfullmäktige i Region Kalmar län vill jag dela med mig av några tankar inför åren som ligger framför oss. 

Annons:

Mycket i Kalmar län är bra. Vi har en fantastisk natur, vackra omgivningar och bra boendemöjligheter. Här finns skog, sjöar, skärgård, världsarv, kulturmiljöer, fornminnen och matupplevelser i såväl stad som landsbygd. Många vill bo och leva i länet men ännu fler vill besöka oss vilket visar sig i statistiken där Kalmar län är Sveriges fjärde största turistlän. 

Länets hälso- och sjukvård håller en hög nivå men har sina tydliga brister som man inte bör blunda för. Bland annat så dras regionen med brist på personal vilket leder till alldeles för långa väntetider och höga utgifter för bemanningsbolag. 

Vår gemensamma välfärd hade inte varit möjlig att finansiera utan våra företag och företagare. I länet har vi ett väldigt varierat företagande och många småföretag. Det utgör en trygghet i en osäker omvärld eftersom vi inte är beroende av en enskild sektor inom näringslivet. Vi har så att säga många ben att stå på. 

De gröna näringarna – jord och skog – är en stabil grund för vår region men också som försörjningsproducenter för stora delar av södra och mellersta Sverige. Kalmar län har exempelvis näst flest mjölkkor i riket. Vi har också en stor träindustri med pappersbruk, timmer och träproduktion som golv, hus och möbler. 

Vi har således goda förutsättningar för att bo, arbeta och leva i länet. Jag vill ändå peka på några utmaningar.

• Som energilän under årtionden borde Kalmar län gå före och den politiska ledningen i såväl regionen som kommunerna bör signalera en positiv hållning till utvecklad och utbyggd kärnkraft. Detta skulle vara en viktig signal till såväl medborgare som företagare i länet.

• En resursbrist inom sjukvården är avsaknaden av en ambulanshelikopter. I princip alla regioner i landet har denna extra sjukvårdstrygghet vid akuta transporter. För ett glesbygdslän med en stor skärgård är det extra viktigt. Det är märkligt att vi lever i den landsända som saknar detta när Skåne, Västkusten, Stockholm, Värmland och Dalarna och övriga Norrland har ambulanshelikopter. Frågan har diskuterats under många år. Jag hoppas vi politiskt kan hitta gemensam lösning kring detta för att öka sjukvårdstryggheten.

• Min förhoppning är att vi under 2023 ska få en "islossning" och att tydliga politiska beslut kan tas i vår region tillsammans med Östergötland och Jönköping om att nu är det dags för gemensam satsning på en likvärdig sjukvård i vår region jämfört med övriga landet. Och i detta ingår ambulanshelikopter. • Med dagens regelverk i vårt län är den som har rätt till färdtjänst i princip hänvisad till att resa inom hemkommunen. Den frihet som är självklar för andra invånare i vårt län nekas den som behöver färdtjänst. Detta är en orimlig ordning, som jag påtalat under lång tid. • Färdtjänsten ska inte stanna vid kommungränsen. Personer med funktionsnedsättning och behov av färdtjänst ska kunna resa i hela länet. Därför är min förhoppning att vi under året som nu börjat ska kunna ta gemensamma tag för att genomföra en reform värd namnet, en länsfärdtjänst.

Besöksnäringen i Kalmar län har haft en stark ställning under lång tid och den bygger på driftiga entreprenörer som vågar satsa och visa på vad länet kan erbjuda. Min förhoppning är att handlingsplanerna kopplade till Besöksnäringsstrategi 2030, som antogs av regionfullmäktige i april 2022, ska bli en viktig resurs där vi från den offentliga sektorn och politiken hela tiden ska ha en lyhördhet gentemot företagen och företagarna som finns inom besöksnäringen. 

Kalmar län har mycket att erbjuda och jag hoppas att vi under de kommande åren gemensamt kan ta flera viktiga kliv för att göra vår region ännu mer attraktiv, trygg och välmående.

Anders Andersson (KD)

vice ordförande i Regionfullmäktige Region Kalmar län

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt