Annons:

DEBATT: Vi kvinnor kan, utan särbehandling!

Foto: MostPhotos

DEBATT: Vi kvinnor kan, utan särbehandling!

Att kvinnor skulle vara mindre kapabla att ta initiativ och starta eget företag stämmer inte. Majoriteten, bestående av S-V-C, i Region Kalmar län har föreslagit åtgärder för särbehandling för att underlätta för kvinnor att starta eget företag. Menar de verkligen att kvinnor behöver särskild behandling för att lyckas inom näringslivet? Vi kvinnor inom Sverigedemokraterna säger att det är förnedrande och motsägelsefullt.

Annons:

Vi kvinnor är fullt kapabla att stå på egna ben och driva våra egna affärsidéer. Att påstå annat är att underminera den kompetens och drivkraft som kvinnor besitter. Vi behöver inte bli betraktade som offer som behöver extra hjälp från regionen för att kunna lyckas.

Kvinnor är fullt kapabla att ta för sig i ledande positioner baserat på kompetens och erfarenhet, inte enbart på kön. Att kvotera in kvinnor är att skapa tvivel om deras förmåga och kompetens, och det gör ingen tjänst åt jämställdhetsarbetet. Vi måste - än idag - kämpa för att kvinnor ska bli bedömda utifrån sina prestationer och inte utifrån sitt kön.

 *

Rådgivning och stöd för att starta egna företag finns redan tillgängliga på olika instanser. Att skapa skilda förutsättningar baserat på kön är varken rättvist eller framåtsyftande. Det är dags att sluta se den vita medelålders mannen som en hindrande syndabock och istället fokusera på att skapa lika möjligheter för alla, oavsett kön, sexuell läggning, etnicitet eller politisk tillhörighet.

Att hävda att kvinnor inte har samma förutsättningar som män att starta företag är inte bara felaktigt utan också kränkande. Det är att påstå att kvinnor är det svagare könet och behöver särbehandling för att klara sig i näringslivet. Vi kvinnor i Sverigedemokraterna vägrar att acceptera denna nedvärderande syn på oss kvinnors kompetens, målmedvetenhet och potential. Vi kan!

Janita Kirchberg, gruppledare Regionala utvecklingsnämnden (SD)

Gabriella Eriksson, politisk sekreterare (SD)

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt