Annons:

DEBATT: Sjukvården behöver mer än tvivelaktiga löften från statsministern

Foto: Lotta Madestam

DEBATT: Sjukvården behöver mer än tvivelaktiga löften från statsministern

Det råder en nationell sjukvårdskris vilket skapar oro för invånarna runt omkring i Sverige, även i en välskött region som Kalmar län. Regionerna tvingas genomföra stora nedskärningar på grund av SD-regeringens bortprioritering av vården.

Annons:

SD-regeringen har tvingat fram sjukvårdskrisen eftersom de inte har prioriterat vården i sin budget. Samtidigt menar regeringen att det är regionerna som ska hantera sjukvårdskrisen, regeringen vill därmed inte ta ansvaret för konsekvenserna av sin egen politik. Det är personal och patienter som får ta konsekvenserna.

I Kalmar län tvingas man att höja patientavgifterna på grund av regeringens nedskärningar. Det är avgifter för vårdbesök, avgifter för uteblivet besök, högkostnadsskydd och en ny avgift som införs för ambulansutryckningar där behandling sker på plats. Även den avgift som betalas vid vård på sjukhus höjs.

*

Kristersson bemöter regionerna med tvivelaktiga löften om att det inte ska ske fler varsel, men samtidigt kommer regeringen inte med några konkreta förslag. Det är således en tydlig skillnad mellan vad statsministern säger och vad han gör för att lösa den rådande sjukvårdskrisen. Vi socialdemokrater kräver svar från regeringen om deras tvivelaktiga givna löfte.   Statsministern kan inte ge ett löfte som inte ens håller under en reklampaus i tv.

Vi Socialdemokrater kräver att regeringen gör en total genomlysning av den nationella sjukvårdskrisens konsekvenser. Det behövs en samlad bild av hur de nedskärningar regeringen tvingar fram drabbar svenska folket. Det visas exempelvis genom längre väntetider, höjda avgifter, nedlagda vårdavdelningar, sämre akutsjukvård och beredskap. Vi kräver även att Kristerssons regeringen kommer med konkreta besked om vilket stöd sjukvården kommer att få från regeringen. 

En regering ska stå för den politik som förs, ta ansvar för sitt agerande och ge konkreta besked till svenska folket. Det är självklarheter för oss Socialdemokrater.

Lena Hallengren

Tomas Kronståhl

Laila Naraghi

Riksdagsledamöter (S)

Kalmar län

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt