Annons:

Malin Sjölander. Foto: Anders Sjögren

Sjölander (M): Köerna inom cancervården i Region Kalmar är oacceptabla

Svensk hälso- och sjukvård är på många sätt fantastisk. Hög vårdkvalitet och skickliga medarbetare. Trots medarbetarnas insatser så präglas svensk hälso- och sjukvård av långa köer, inte minst cancervården. Det är inte acceptabelt.

Annons:

I stort sett alla som kommit i kontakt med den svenska hälso- och sjukvården vittnar om samma sak: Den vård som ges är fantastisk och utförd av skickliga, kunniga och engagerade medarbetare. Den medicinska kvaliteten är hög, inte minst inom mycket allvarliga sjukdomar, såsom stroke, cancerdiagnoser och hjärtinfarkt.

Den andra bilden handlar om hur människor tvingas vänta i köer för att få vård. Sedan den socialdemokratiskt ledda regeringen tillträdde i oktober 2014 har köerna mer än fördubblats inom specialistvården. Det är en utveckling som borde genera regeringen.

 *

Inom specialistsjukvården utmärker sig cancervården med växande köer. De flesta cancerdiagnoser har ett så kallat standardiserat vårdförlopp. Totalt finns det 31 cancerdiagnoser med standardiserade vårdförlopp, vilket täcker in nästan alla cancerdiagnoser. Av dessa 31 standardiserade vårdförlopp så har väntetiden ökat i ungefär två av tre standardiserade vårdförlopp. I två cancerdiagnoser av tre så har alltså väntetiden ökat.

Vi har bett riksdagens utredningstjänst sammanställa de senast tillgängliga uppgifterna gällande väntetider för några av de vanligaste cancerdiagnoserna, ett urval av dem finns nedan. Det är nedslående läsning, framför allt för den som drabbats av någon av diagnoserna. På nationell nivå ser några av siffrorna ut så här:

  • Sex av tio kvinnor med bröstcancer får inte operation inom utlovad maximal väntetid.
  • Fem av sex män med prostatacancer får inte strålbehandling inom maximal utlovad väntetid.
  • Fem av sex personer med lungcancer får inte sin första behandlingsstart inom utlovad maximal väntetid.

*

Det finns också regionala siffror i sammanställningen från riksdagens utredningstjänst och på ytterligare diagnoser. Nio män av tio med prostatacancer i Region Kalmar län får inte behandling inom maximal utlovad väntetid. Fem av sex personer med urinblåse- eller urinvägscancer får inte utfärdande av remiss i tid.

Sammanställningen visar också att Kalmar län ligger något bättre till än rikssnittet gällande bröstcancer. I fallet med lungcancer ligger regionen något sämre till än riket som helhet.

Moderaterna vill sätta patienten behandlingsrummet och inte i väntrummet. Därför satsar vi sammantaget mer än en miljard kronor mer än regeringen på svensk hälso- och sjukvård. Detta görs i första hand genom en ökning av de nationella statsbidragen. Vi fördubblar också den nationella satsningen på cancervården, jämfört med regeringen, från 500 miljoner till en miljard kronor.

Det är många siffror i artikeln. Men bakom varje siffra så finns det någon som fått ett besked om cancer. Det är lätt att glömma siffror men vi får aldrig glömma människorna bakom dem.

Camilla Waltersson Grönvall
Socialpolitisk talesperson (M)

Malin Sjölander (M)
Vice ordförande Regionstyrelsen Kalmar län

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt