Annons:

Debatten om Yxern: ”Att bara se på är omoraliskt”

Foto: Tino Åberg

Debatten om Yxern: ”Att bara se på är omoraliskt”

Debatten om Yxern fortsätter. Tino Åberg, Älvräddarna Vimmerby-Västervik, är inte nöjd med Klas Gustafssons, vice vd på Tekniska Verken, inlägg i debatten.

Annons:

Klas Gustafsson, vice vd på Tekniska Verken, verkar inte ha hela bilden klar för sig. 

För det första så är inte Länsstyrelsen någon tillståndsmyndighet. Klas Gustafsson tycker också att det inte ser bra ut i Yxern och är samtidigt bekymrad, jaha så det är du? Men ni kan när som helst lägga ned regleringsföretaget och återställa avtappningen till vad den var före 1938, eller ni kan själva ansöka om en helt ny dom  (alltså inte omprövning). Att bara se på när sjön förstörs är omoraliskt och har inget lagstöd, tvärtom pekar portalparagrafen i Miljöbalken på att ni måste göra något åt det när ni vet vad som är problemet. Avhjälpandeansvar heter det. 

Ni har varit på ett möte med de boende, och det var efter flera uppmärksammade reportage i SVT. Sanningen är den att ni inte alls lagt ner mycket kraft, då hade det varit löst för länge sedan. Finns inte viljan så går det inte, så enkelt är det. 

 För lite åtgärder

Anledningen till att er ansökan om ändrade vattenhushållningsbestämmelser som ni skickade in till Mark- och miljödomstolen motsattes av såväl kommuner och ideella krafter var att er omprövningsansökan hade alldeles för lite åtgärder för att verkligen komma till botten med problemen. Den var helt enkelt undermålig.  

Den elproduktion som gynnas nedströms är i storleksordningen 1,6 GWH, vilket motsvarar en 1/4 dels vindkraftverks produktion. Det kan aldrig vara rimligt att förstöra ekosystem i både Yxern och Botorpsströmmen för dessa små mängder energi. Avsluta regleringsföretaget, återställ avtappningen till vad den var innan regleringen 1938, riv ut de minsta och onödiga kraftverken nedströms, och de som ni vill ha kvar ska miljöanpassas fullt med väl fungerande fiskvägar för alla förekommande arter, samt med lik fullt fungerande anordningar för nedströms vandring. Då först kan er vattenkraft kallas hållbar, och då först kan ni vara stolta över ert klimatarbete. 

Tino Åberg 

Älvräddarna Vimmerby-Västervik

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt