Annons:

Mattias Adolfsson (S). Foto: Pressbild

DEBATT: Historiska insatser för medarbetarna i Region Kalmar län

I Länsunionens förslag till regionplan 2021–2023 läggs grunden för en långsiktigt hållbar politik för cirka 7370 medarbetare inom 250 olika yrkesroller. De vårdrelaterade förvaltningarna omsluter cirka 3,8 miljarder kronor. 

Annons:

Man kan säga att ungefär hälften är anslag som går till våra medarbetare i form av löner, arbetsvillkor och kompetensutveckling. Utan tvekan är våra medarbetare regionens viktigaste resurs. Det visar inte minst Covid-19. Pandemins hänsynslösa framfart har fått stor påverkan på våra medarbetares arbete. Stora insatser görs och medarbetare visar stor flexibilitet och omställningsvilja för att klara den här mycket ansträngande tiden.

I regionplanen för 2020–2023 väljer vi att istället för skattesänkningar tillföra stora resurser till hälso- och sjukvården. De kommande två åren satsar vi 195 mkr för att klara uppskjuten vård och stegvis ökar anslagen till hälso- och sjukvården med 260 Mkr från och med 2022. Detta är en historiskt stor satsning på hälso- och sjukvården i vårt län!

*

Om man tittar på förslag som riktas till våra medarbetare så finns det anledning att nämna några;

 • Under 2020 görs en särskild lönesatsning på 30 miljoner kronor riktat till jämställda löner samt de som arbetar inom dygnetruntverksamheten, främst, på våra sjukhus. Effekten i år innebär exempelvis ett lönelyft till våra intensivvårdssjuksköterskor med ca 6,6 % i snitt.
 • Under åren 2021–2023 satsar vi 20 miljoner kronor per år till det fortsatta arbetet med jämställda löner där ett särskilt fokus också läggs på att identifiera och åtgärda inom grupper som inte ligger i nivå jämfört med andra regioner. Satsningen görs utöver den allmänna lönepotten som förhandlas mellan parterna.
 • Fokus i vår löneöversyn kommer fortsatt att vara ökade möjligheter till lönekarriär såväl som att behålla och utveckla våra egna medarbetare och tillvarata viktig erfarenhet och kompetens.
 • Vi höjer friskvårdsbidraget till våra medarbetare med 200 kronor per år.
 • Vi skapar möjligheter för undersköterskor att vidareutbilda sig till specialister med bibehållen lön.
 • Antalet platser utökas när det gäller vår sjuksköterskeutbildning i Västervik, Oskarshamn och Kalmar. Avtalet förlängs med LNU.
 • Läkarutbildningen som bedrivs i Kalmar i samarbete med Linköpings universitet utvecklas.
 • Vi tillför mer resurser när det gäller språkpraktik, praktisk tjänstgöring och provtjänstgöring.
 • Vi intensifierar arbetet med att bli oberoende hyrpersonal där vi har minskat våra kostnader när det gäller läkare och inom primärvården. Vi har utmaningar kvar när det gäller våra sjuksköterskor på våra sjukhus. Här sker ett brett strategiskt arbete som bland annat innehåller större möjligheter till lönekarriär, bättre arbetsvillkor, nya upphandlingar och insatser för att behålla och utveckla våra egna medarbetare.
 • Arbetet med Karriärsutvecklingsmodeller, individuella utvecklingsplaner och introduktionsprogram fortsätter.
 • Arbetet med att grunden ska vara heltid fortsätter där andelen har ökat sedan 2016 från 80 till 87 procent.
 • Vi tar tillvara på äldre medarbetare som vill arbeta längre än sin uppnådda pensionsålder. När du går i pension avgörs i dialog.
 • För att rekrytera nya medarbetare satsas bland annat på fler praktikplatser för skolungdomar, traineeprogram och insatser görs för att få studenter att stanna.
 • Stora utbildningsinsatser görs inom arbetsmiljöområdet där erfarenheter och lärdomar tas tillvara av pågående pandemi.
 • Vi fortsätter arbetet med vår chef- och ledarskapsstrategi.

*

Detta lägger grunden för Länsunionens personalpolitik. Glädjande nog kan vi konstatera att det verkar vara bred politisk uppslutning kring dessa förslag. Oppositionen lägger förvisso en rad yrkanden inom området men vid genomgång kan vi konstatera att de till största delen föreslår det som redan görs inom regionen. Att i pågående pandemi visa på enighet mellan partierna är en styrka och långsiktigt viktigt.

Mattias Adolfson (S), regionråd och ordf i personalutskottet

Anette Rogö (C), ledamot personalutskottet

Sebastian Hallén (L), ledamot personalutskottet 

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

1 kommentarer

arne grip 22 november 2020 21.23

Länsunionen använder ord och ordsammanställningar som kanske behöver förklaras. Personal, politik, chefs- och ledarskapsstrategi och medarbetare.

Personal av gr. genomljuda. Politik=tillvägagångssätt, verben till politik är legitimera och legalisera=göra lagligt. Chef=hövding, leda=styra, strategi=krigsplan, med + arbetare från fornsvenskans arvode. Så nu vet ni det!

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

+ =  

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta