Annons:

Länsstyrelsens svar på fiberprojektet kring området Anen Yxern med omnejd

Länsstyrelsen bemöter nu den allvarliga kritiken från Anders Fransson. Foto: MostPhotos

Länsstyrelsens svar på fiberprojektet kring området Anen Yxern med omnejd

Fiberdebattören Anders Fransson gav både Länsstyrelsen och Telia/Skanova kraftig kritik i ett debattinlägg i tisdags. Nu ger Länsstyrelsen sin syn på projektet. 

Annons:

Som myndighet har vi ett regelverk att förhålla oss till när vi ska bedöma ansökningar inför beslut och inför utbetalning. Fiberutbyggnaden i området kring Anen-Yxern är ett projekt som pågått under flera år och som även bytt projektägare flera gånger.

När fiberföreningen lämnade över en icke beviljad ansökan till Skanova, valde den nya projektägaren att lämna in en ny ansökan och den tidigare ansökan avslutades. I den ansökan där Skanova beviljats stöd har de lämnat in en områdeskarta, en lista över intresseanmälningar och en karta över planerade anslutningar som vid tidpunkten omfattade 351 stödberättigade fastigheter. Skanova planerade att ansluta 321 fastigheter, en anslutningsgrad på 91,5 procent.

*

I juni 2020 meddelar Skanova att de är klara med projektet och redovisar vid detta tillfälle en anslutning på 335 fastigheter av 352 möjliga, en anslutningsgrad på 95,4 procent. Länsstyrelsen uppmärksammar att det finns fastigheter inom området som stödsökanden först inte pekat ut som tänkbara anslutningar, men som har anslutits eftersom intresset troligen varit stort.

Länsstyrelsen uppmärksammar att det även finns ett fåtal fastigheter som inte anslutits i och omkring området. Här meddelar Skanova att de inte har anslutit bland annat på grund av svårighet att få markavtal, vilket medfört att det inte har gått att gräva vidare samt vikande intresse för att ansluta sig i vissa områden. Regelverket som länsstyrelsen har att förhålla sig till säger att vi vid utbetalning ska kontrollera att anslutningsgraden stämmer i förhållande till beslutet och ligger inom området.

Länsstyrelsen bedömer att Skanova uppfyller dessa kriterier.

Länsstyrelsen har inte tagit del av någon lista över 42 icke anslutna bidragsgrundande fastigheter.

Övriga frågor kan länsstyrelsen inte svara för utan får hänvisa till svar från stödsökanden Skanova. 

Karin Bergman
Landsbygdsdirektör, Länsstyrelsen Kalmar län

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt