Annons:

DEBATT: Länsstyrelsen och Telia orsakar skador som inte går att reparera

Debattören Anders Fransson anser att många fastigheter lämnades i sticket av Länsstyrelsen och Telia när fiberprojektet i Brantestad blev verklighet. Foto: MostPhotos

DEBATT: Länsstyrelsen och Telia orsakar skador som inte går att reparera

Jag har ställt några frågor till Länsstyrelsen ang. utbetalning av bidraget för det avbrutna fiberprojektet, Anen-Yxern.
Det tog lång tid att få svar och jag blev även uppringd av en avdelningschef på länsstyrelsen som ifrågasatte vad jag håller på med. Enligt honom har projektet slutförts enligt ansökan och slutbetalning kan ske. Jag har en annan uppfattning.

Annons:

Utgångsläget är ett beviljat bidrag på 13,6 milj. för fiberutbyggnad. Den beviljade ansökan (2017-905) bygger på en förteckning av 356 fastboende i området varav 307 var intresserade. Telias bedömning var att de totalt kunde nå 320 inom området. Telias dotterbolag Zitius genomförde projektet men de avslutade det i förtid. Man sa upp ca 100 tecknade avtal och av dessa var ca 40 bidragsgrundande fastigheter (fastboende) som nu har blivit utan fiber. Man har genomfört ca 265 anslutningar av de intresserade 307 vilket ger en anslutningsgrad på 74 %. Länsstyrelsens krav på anslutningsgrad är 85 % för att en ansökan skall beviljas. Med det resultat som Zitius/ Skanova uppnått hade bidraget aldrig beviljats.

Länsstyrelsen har hitintills betalat ut 9,6 milj. i bidrag till Skanova. Nu har Skanova ansökt om utbetalning av återstående 4 miljoner. Den representant på länsstyrelsen jag pratade med tyckte det var tillräckligt att man nått det angivna antalet 320.  Man tar då inte hänsyn till att ca 40 fastboende/bidragsgrundande fastigheter som var definierade i underlaget för bidragsbeslutet ersatts med fastigheter som inte fanns med i beslutsunderlaget.

*

Projektet delades upp i 2 etapper. Föreningen fick uppfattningen att det bara var en geografisk/tidsmässig uppdelning och att projektet skulle fullföljas. I efterhand förstår vi att det var en kostnadsmässig uppdelning. I etapp 1 genomfördes ”billiga” anslutningar och man hade aldrig för avsikt att fullfölja etapp 2. Hela området var projekterat från början men entreprenören fick i uppdrag att minska kostnaden. Detta skedde genom att plocka bort fastigheter med lång grävsträcka. Dessa fastigheter är slumpmässigt fördelade i hela området utan hänsyn till att de finns med i bidragsunderlaget eller ej. Den gemensamma faktorn är att de ligger långt ifrån stamledningen inom bidragsområdet och kan betraktas som ”dyra”.

För drygt ett år sedan skrev jag en debattartikel där jag påpekade att Telia byter dyra anslutningar inom området mot billiga utanför bidragsområdet.

På den artikeln fick jag följande svar av Staffan Åkesson, CTO, Teknisk chef, Telia Sverige:

” I artikeln menar skribenten att Telia, i syfte att optimera lönsamheten, har använt bidragspengar för att bygga fiber till fastigheter som inte är bidragsberättigade. Det är inte sant. Det stämmer att vi har byggt fiber till fastigheter även utanför stödområdet, men jag vill vara tydlig med att vi varken har använt eller kommer att använda stödpengar till dessa fastigheter.”

*

Bäste CTO Staffan Åkesson: Jag har nu i min hand Er bilaga till ansökan om slutbetalning av bidrag till projektet. Ni har begärt sekretess på samtliga uppgifter. Anslutna till fibernät Anen-Yxern nr: 20020090700001­­ -1-FE29.

Jag vill vara tydlig med att den listan som NI åberopar för att styrka att ni utfört projektet enligt ansökan innehåller minst ett 30 -tal fastigheter som inte är bidragsgrundande enligt den ursprungliga fastighetslistan.(Gunnekulla, Koppetorp, Långbrössle, Säflod, Västra Grinderum ). De kännetecknas av att de ligger nära den stamledning som måste grävas för att ansluta fiber till området ”Billiga anslutningar”. Samtidigt saknas 42 bidragsgrundande som kännetecknas av att de vill ha fiber men fått sina avtal uppsagda och att de ligger längre från någon stamledning. ”Dyra anslutningar ”.

Jag vill poängtera att det är utomordentligt bra att så många som möjligt får fiber på landsbygden även om de ligger utanför området, Totalt har projektet givit Skanova  uppskattningsvis över 500 anslutningar ( inkl fritidshus och företag ), samtliga livegna nätavgiftsbetalare de närmaste 40-50 åren, allt serverat på ett silverfat av fiberföreningen. Det får inte ske på bekostnad av att de som i ett tidigt skede visade intresse och gjorde projektet möjligt blir utan fiber.

*

Genom att tillåta Telia lämna området utan att fullfölja projektet åstadkommer man infrastrukturella skador som aldrig går att reparera. Länsstyrelsens poängsystem för att få fiberbidrag innebär att det är fullständigt omöjligt att en ny fiberförening kan söka nytt bidrag. I områden som fibreras av Telia avslutar de ofta projektet med att klippa ned kopparledningen. De som blir utan fiber blir också av med fast telefoni och ADSL och detta är normalt i områden där mobiluppkopplingen är dålig.

Dessutom är Telias ersättningssystem mycket bristfälliga i sådana områden. Grundtanken med bidrag måste väl vara att det används där det blir dyrt att ansluta fiber inte att maximera lönsamheten för Telia. Detta stämmer mycket illa med det som utvecklingsenheten skriver på länsstyrelsens hemsida:

"Länsstyrelsen arbetar för en hållbar tillväxt och utveckling i länet med målet att alla skall ha möjlighet att bo, utvecklas och driva företag. Pandemin har ju tydligt visat hur viktigt det är att ha bra internetuppkoppling för att bo och driva företag på landsbygden. Här står inget om att man måste se till att företaget ligger på lämpligt grävavstånd från Skanova´s stamfiber"

*

För att Länsstyrelsen skall behålla sin trovärdighet kan man göra på 2 sätt:

A: Begära återbetalning av de utbetalade 9,6 miljonerna eftersom Skanova inte uppfyller kraven i bidragsansökan.

B: Kräva att Skanova ansluter de 42 bidragsgrundande fastigheterna som saknas.

Länsstyrelsen har en regel om att man kan få sänkt bidrag om projektet inte når antalet bidragsgrundande i ansökan. Att projektet bara nådde 74% mot beslutskravet 91% berodde inte på dåligt intresse inom området. Resultatet 74% beror på att Zitius sa upp redan tecknade avtal med bidragsgrundande fastigheter. En anpassning av bidraget till en lägre anslutningsgrad är inte tillämpbar i detta fall. 

Anders Fransson Brantestad

F.d. Styrelseledamot i Anen-Yxern´s Fiberförening

 

Annons:

Gästskribent

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt