Annons:

Sju av tio småföretagare i Kalmar län saknar hållbarhetsplan

Trots att 40% av länets småföretagare tror att en hållbarhetsplan ger konkurrensfördelar, har endast 28% antagit en. Foto: Pixabay

Sju av tio småföretagare i Kalmar län saknar hållbarhetsplan

Endast 28 procent av länets småföretagare har en plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete, visar en undersökning som Visma Spcs gjort.

Annons:

Undersökningen, som omfattar 1300 småföretag i Kalmar län, visar att över 70 procent av småföretagarna saknar plan eller strategi för sitt hållbarhetsarbete. Samtidigt menar hela 40 procent att en hållbarhetsplan innebär konkurrensfördelar.

– Småföretagen i Kalmar län har en central roll att spela i omställningen till en hållbar utveckling och bidrar till att säkra långsiktig svensk tillväxt, säger Helene Struthers, digitaliseringsexpert på Visma Spcs. Men brist på tid står ofta i vägen för att ställa om. Ett effektivt sätt att starta sitt hållbarhetsarbete är att se över administrativa rutiner.

Effektivisering

Ofta är det just tidsbrist som ligger till grund för utebliven strategi, visar undersökningen. Andra orsaker kan vara att kunderna inte efterfrågar hållbarhetsplan eller att företagaren själv inte ser några fördelar med hållbarhetsplan.
– Att fler småföretagare hittar sätt att göra sin verksamhet mer hållbar gynnar såväl det egna företaget som planeten, menar Helene Struthers. Digitala program och tjänster hjälper företag både att effektivisera och att minska klimatavtrycket, genom exempelvis färre tjänsteresor och minskad pappershantering.

Annons:

Henrik Nestor

henrik@henriknestor.com

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt