Annons:

Riksdagsledamoten Anders Åkesson (C) engagerar sig nu i frågan kring Telias uteblivna fiberleverans i Locknevitrakterna. Foto: Micael Rundberg

Nu tar sig Locknevibornas kamp mot Telia ända in i riksdagshuset

Ett 50-talet abonnenter i Locknevitrakten anser sig ha blivit blåsta på sitt fiber av Telia. Nu blir tvisten ett ärende i riksdagshuset. Anders Åkeson, centerpartistisk riksdagsledamot från Kalmar län, har kallat Telia-representanter på nationell nivå till ett möte för att försöka lösa frågan.

Annons:

För knappa två veckor sedan arrangerades ett debattmöte i Locknevi där Telias representant på plats fick ta emot kraftig kritik för hur företaget har hanterat fiberfrågan för ett 50-tal hushåll i trakten.

Det hela handlar om att Telias utbyggnad av fiber i Locknevi socken samt ner mot Brantestad i Frödinge socken, som inleddes 2017, blev långt ifrån det som invånarna och Anen-Yxerns IT-förening förväntade sig.

– Vi har fått omkring 400 fiberanslutningar i området, men problemet är att Telia har lämnat cirka 50 anslutningar. Enkelt uttryckt har de genomfört fiberdragningen till stora delar, men några ytterområden som Telia anser vara krångliga att lösa har man lämnat därhän, berättar Carl-Axel Centerstig, ordförande i föreningen.

Man fick beviljat 13,6 miljoner kronor i statsbidrag, och när över 90 procent av de fast boende i det aktuella området hade tecknat sig för anslutning så betalades pengarna ut av Länsstyrelsen.

"Krångligt att lösa"

– När större delen var byggt räckte inte pengarna till och det blev krångligt att lösa – Telia har skyllt på allt från kostnadsskäl till krånglig terräng. Det här är så klart ett dråpslag för de drabbade, med bland annat barn som knappt har haft möjlighet att studera på hemmaplan under pandemin.

– Det här handlar inte bara om att enskilda människor ska få tillgång till fiber, utan frågan är mycket större än så – det är ett infrastrukturproblem som ska lösas för ett helt område. Föreningens uppdrag är att säkerställa lösningen för detta, och vi vill att Telia tar sitt ansvar och inte smiter undan notan. Man har trots allt fått nästan 14 miljoner, men ändå inte fullföljt avtalet, säger Centerstig.

Riksdagsledamoten engagerar sig

På mötet i Locknevi var stämningen stundtals hätsk, och de argument och förslag på lösningar (främst bredband via mobilnätet) som Telias representant på plats gav, vann inte särskilt stort gillande hos de närvarande.

Med på mötet var också Anders Åkesson, centerpartistisk riksdagsledamot för Kalmar län. Anders, som bland annat är förste vice ordförande i riksdagens Trafikutskott, tog med sig det som sades på mötet och lovade arbeta vidare med frågan via sina kanaler.

Och det har han gjort.

– Telias regionala representant på plats på mötet hade en otacksam uppgift. Nu har jag bokat ett fysiskt möte i riksdagen i slutet av månaden med företrädare för Telia på nationell nivå. Jag kommer ha med mig en expert som kan branschen och tekniken, säger Anders Åkesson.

"Riskerar fläcka företagets rykte"

Efter mötet i Locknevi har Anders Åkesson full förstående för att de drabbade är arga och besvikna.

– Erbjudandet de fick där var en produkt på hyllan, och det är de så klart inte särskilt intresserade av. Det behöver absolut inte vara fel, men rent generellt handlar det om att fibern måste byggas ut – det är bara det som är framtidssäkert. I det här fallet måste man säkerställa till 100 procent att de som bor ytterst på linjen inte är i skugga om man ska bygga en mobil lösning – och att ordna det är absolut inget som Telia står och faller med. Om man lyfter Locknevi till nationalpolitisk nivå, så är det ju landsbygdspolitik så det bara skriker om det.

– På mötesagendan med Telia har vi även andra punkter, men den här är absolut prioriterad. Min ambition är att göra Telia-representanterna medvetna om att man har ett bekymmer som riskerar att fläcka företagets rykte. Ett företag som Telia är måna om sina kunder och även om att hålla en snygg fasad så klart, då är det inte bra att ha ett fall likt Locknevi som ett blödande sår, menar Anders Åkesson. 

Vad är din förhoppning att mötet om ett par veckor ska leda till?

– Att vi ska kunna nå ett slut på ett bra sätt – för alla parter. Jag önskar att Telia efter mötet tänker till och kan erbjuda de missnöjda invånarna i Lockenvitrakten ett bra erbjudande.

– De ha upplåtit mark kostnadsfritt, de har engagerat sig och de har ställt upp. Det är fullt begripligt att de blir vansinniga.

Även från Telias sida hoppas man på en lösning av tvisten i mötet med Anders Åkesson.

– Vi är självklart angelägna om att de boende i Locknevi ska få en bra uppkoppling. Vi ser fram emot att ha en dialog på mötet och berätta mer om hur vi kan bidra till det, kommenterar pressansvariga Roija Rafii.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt