Annons:

Personal på biblioteket i Vimmerby riktar stor kritik mot omorganisationen som ska göras. Foto: Arkivbild

Personalen på biblioteket om omorganisationen – ”Ska låta bra utåt, men hur verkligheten är spelar ingen roll”

I september meddelade kommunen att det ska ske en stor omorganisation på biblioteket. Inga biblioteksassistenter kommer att finnas kvar från och med mars. Dagens Vimmerby var inbjudna på tisdagen till att träffa flera ur personalen på biblioteket som alla nu riktar skarp kritik mot omorganisationen och hur den hittills har gått till. 
– Det känns som att vi är lägre stående människor.

Annons:

Det har under de senaste åren läckt ut vittnesmål om bristfällig arbetsmiljö för personalen på biblioteket. Redan i maj publicerade Dagens Vimmerby en debattartikel från en tidigare anställd på biblioteket som kritiserade arbetsmiljön på den forna arbetsplatsen.

I september meddelade kommunen att tjänster på biblioteket ska komma att försvinna och att en stor omorganisation är på gång. Nu går flera ur personalen på Vimmerby bibliotek ut och berättar om tuffa arbetsförhållanden och tystnad som svar på frågor till chefer.

Dagens Vimmerby träffade på tisdagen flera i personalen som inte känner igen sig i vad som kommunicerats utåt om omorganisationen. De känner sig både förbigångna och ignorerade och vittnar alla om en tystnadskultur i kommunhuset som gör att de inte vill gå ut med namn i artikeln. 

Alla vi pratat med, både assistenter och bibliotekarier är överens om att det råder står brist på information, och att frågor från personalen till chefer bemöts med tystnad. 

Besked om kompetenshöjning i september – ”Ingenting förklarades för oss”

Personalen fick beskedet under ett möte för anställda i Plenisalen i september. 

– Vi satt i Plenisalen i slutet av september och fick reda på att det ska ske en omorganisation på biblioteket och att den innebär att alla biblioteksassistenter ska bort. Man kallar det för att man ska höja kompetensen, och för oss kom det som en blixt från klar himmel. 

– Ingenting förklarades för oss. Vi fick se en Power point-presentation och där fanns inga biblioteksassistenter med. När vi sedan ställde frågor fick vi inga svar, och den tystnaden håller i sig. Vi vet inte mer idag än vad vi gjorde då. Att de inte ens bemöter våra frågor utan svarar med tystad. Det känns som att vi är lägre stående människor och totalt orespekterade.

”De tror att de uppfinner hjulet”

Oro och irritation finns även för att besluten om den nya organisationen har fattats helt utan att göra personalen som arbetar på biblioteket delaktig. 

– Det här är visst en process som pågått länge, men vi har inte varit delaktiga i den. De har bestämt över våra huvuden hur framtidens bibliotek ska se ut. 

– De har ingen aning om hur det ser ut nu och hur saker fungerar. Men de har fullt klart för sig hur det ska se ut. Nu har vi varit i möte om visioner och framtiden och hur den ska se ut. Det är bara det att deras visioner är det som vi håller på med varje dag. De tror att de uppfinner hjulet, men de säger det som redan står i planen som vi kämpar på med varje dag. Det känns verkligen nedvärderande. 

Blir ni omplacerade eller vet ni alls vad som händer med personalen som inte får vara kvar?

– Vi vet inte om vi blir det eller om vi blir uppsagda. Vi ska ha möten hit och möten dit, men det händer aldrig något. Vi hade ett möte med HR, men det gav ingenting. Vi fick inte veta mer. Det är lite spel för gallerierna, det ska låta bra utåt, men hur verkligheten är spelar ingen roll. 

Får inte vidareutbildning – kommunen vill hellre anställa ny personal

Biblioteksassistenterna vi pratar med berättar att de själva efterfrågat att få vidareutbildas och på så vis kompetenshöja verksamheten, men det är inte ett alternativ enligt deras chef säger de. De känner sig också besvikna över att deras långa erfarenhet inte verkar räknar som kompetens

– Det är bara högskolepoäng som räknas, inte erfarenhet. Det känns så diskriminerande och dåligt att vi inte kan erbjudas kompetensutveckling när vi jobbat här så länge. 

Som att plocka bort undersköterskor på sjukhus

Oron är även stor hos personalen som får vara kvar. Bibliotekarierna som blir kvar är oroliga och vill ha besked om hur deras tjänster kommer att se ut, men får heller inga direkta svar

Att assistenttjänsterna försvinner beskrivs av en i personalen som att undersköterskor skulle plockas bort på ett sjukhus..

– Det är som att plocka bort undersköterskor för att höja kompetensen. Det gör inte att de som blir kvar bli bättre och kan göra ett bättre jobb. Uppgifterna som undersköterskorna eller assistenterna har haft försvinner inte utan det läggs bara på mer på dem som är kvar. 

”Inte plats för deltidssjukskrivna bibliotekarier i nya organisationen”

Ytterligera en aspekt av arbetsmiljöproblemen är att flera i personalen upplever att de ses som ett problem när de är deltidssjukskrivna.

En bibliotekarie som varit deltidssjukskriven en längre tid berättar att hen nyligen fått höra från bibliotekschef Thomas C Ericsson att det ”i den nya organisationen inte kommer finnas plats för deltidssjukskrivna bibliotekarier”.

– Vi är en grupp där många har någon form av medicinskt problem i grunden och sjukskrivningen har varit hög. Men min känsla är att man är inte välkommen i den här kommunen om man inte är fullt frisk. 

– Den människosynen är så obehaglig. Är man inte välkommen hos kommunens största arbetsgivare, var är man då välkommen? 

Vill inte gå ut med namn – rädda för tystnadskulturen inom kommunen

Ingen av personerna vi pratar med vill gå ut med sina namn.

– Det spelar ingen roll hur många frågor man ställer, vi får ändå inga svar. Nu kände vi att vi går ut med det här. Vi orkar inte vara tysta längre, men vi vill inte gå ut med namn och bild. Konsekvenserna av det kan bli förödande. Man kanske inte får en omplacering. 

– Det är den här tystnadskulturen som präglar hela kommunen uppifrån och ned. Det är inte bra på något plan. Och den här policyn som vi läst om nu, att de inte bemöter kritik om den kommer anonymt, vi har ju inget val, för går man ut med namn blir man lynchad istället. 

”Påverkar oss i grunden”

Anledningen till att de ändå väljer att gå ut och tala om hur de upplever arbetsmiljön på biblioteket menar de är att folk ska få förståelse för att situationen är som den är på biblioteket med färre öppettider och neddragningar. 

– Vi har till exempel fått kritik för att vi inte har öppet lördagar. NN är sjukskriven nu på grund av det här, och alla mår jättedåligt. Ingen orkar hålla uppe verksamheten och det är jättebra om det kommer inte. Att det faktiskt inte är som i Thomas (C. Ericsson reds. anm.) version. Han säger att det är lite svajigt just nu på grund av omorganisationen men att det kommer bli toppen sedan. Vi vill inte vara gnälliga för småsaker, utan det här är en stor grej som påverkar oss i grunden och det är svårt att låtsas som att inget har hänt. 

 Ansvar, mod och fantasi – ”Som ett hån”

Ansvar, mod och fantasi är kommunens värdeord som ofta tas upp och ska genomsyra kommunens verksamheter. Personerna vi pratar med kan inte se att det är något som på allvar styr organisationen. 

– Var är ansvaret här? De där tre orden känns som ett hån när man läser dem. Så ironiskt. 

Dagens Vimmerby har sökt och fortsätter söka bibliotekschef Thomas C. Ericsson för att han ska få ge sin syn på situationen.

Annons:

Johanna Karlsson

johanna.karlsson@dagensvimmerby.se

070 818 84 77

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt