Annons:

Skogsskadorna av granbarkborre är lika stora i år som i fjol och 80 procent av de angripna granarna står kvar i skogen. Foto: Ossian Mathiasson

Rekordstora skador av granbarkborrar 2021 – kvar på rekordhöga nivåer

Skogsskadorna av granbarkborre ligger alltjämt kvar på historiskt höga nivåer trots förväntan att skadorna skulle minska under 2021. Det visar den inventering som Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) har gjort.

Annons:

Miljontals granar har dött av granbarkborrens angrepp och problematiken består. Drygt åtta miljoner kubikmeter gran har angripits av granbarkborre under 2021, vilket är lika mycket som under 2020.

”Det är mycket oroande att vi fortsatt ser de här skyhöga nivåerna av skador. Nu behövs en än större kraftsamling av alla aktörer för att bryta trenden”, säger Kerstin Ström, projektledare för Stoppa borrarna på Skogsstyrelsen, i ett pressmeddelande.

80 procent av angripen gran står kvar

Årets skador är högst i Svealand där ungefär 4,3 miljoner kubikmeter gran har dödats. I Götaland är motsvarande siffra ungefär 3,9 miljoner.

Av den totala volymen gran som angripits under 2021 stod över 80 procent, 6,7 miljoner kubikmeter, kvar i skogen vid inventeringstillfället. Endast cirka 1,6 miljoner kubikmeter var avverkad. Orsaken är troligen svårigheterna att hinna med och att vissa angrepp kan vara svåra att upptäcka i ett tidigt skede.

”Att stora volymer skadad skog inte avverkas i tid är ett stort problem eftersom många granbarkborrar då kommer att övervintra och orsaka mer skador under nästa år. Här måste vi inom skogssektorn rannsaka oss själva och utvärdera vad vi kan göra mer utifrån våra olika roller och ansvar”, säger Kerstin Ström.

Inventeringen har utförts av Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) på uppdrag av Skogsstyrelsen.

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt