Annons:

Bilden är en genrebild. Foto: Vimmerby kommun

KLART: HÄR FÖRESLÅS VIMMERBYS NYA HÖGSTADIESKOLA BYGGAS

Kommunstyrelsen har nu bestämt huvudspår för placering av Vimmerbys nya högstadieskola. Tre alternativ har blivit ett, vilket nu ska utredas vidare och mer ingående.

Annons:

Förstudien för en ny skola i Vimmerby är avklarad, och Vimmerby kommun är nu inne i det så kallade programskedet, som ska vara klart till sommaren.

Det alternativ som man valt att gå vidare med avseende Vimmerbys framtida skolor är att bygga en ny högstadieskola och sedan anpassa Astrid Lindgrens skola och Vimarskolan för F-6-verksamhet.

Nu har man tagit ytterligare ett steg mot förverkligande och konkretisering.

Här föreslås skolan byggas

För vid tisdagens kommunstyrelsemöte i Vimmerby fattades ett inriktningsbeslut avseende tomtalternativ. De tre alternativ som man var kvar var Mosshult (den mark som kommunen nyligen köpte av kyrkan), Vimmerby 3:3 (mitt emot Vimarskolan/idrottshallen) samt Vimmerby 4:1 (bangården intill Resecentrum). Sedan tidigare har VOK-skogen och Karlbergstomten valts bort.

– Det område som vi nu prioriterar att gå vidare och titta närmare på är området intill Lundgatan, mittemot Vimarskolan och idrottshallen, berättar kommunalrådet Jacob Käll (C).

– Nu ska det utredas vidare vad det exempelvis kan komma att kosta och hur det kan komma att se ut. Det är en lång process, och alltså ännu inget som är hugget i sten, betonar han.

Oenig kommunstyrelse

Kommunstyrelsen var inte helt enig i sina diskussioner, men kunde ändå landa i ett gemensamt beslut.

– Det har funnits för- och nackdelar med alla tre alternativen, men det som kanske gjorde att det här vägde över var samordningsmöjligheterna med Vimarskolan samt idrottsanläggningarna intill, säger Jacob Käll.

Marie Nicholson (M), kommunstyrelsens förste vice ordförande, ger sin syn på saken:

– Vi har inte varit helt överens, men en majoritet i kommunstyrelsen landade in i att samordningsvinsterna var avgörande. Detta är som sagt ett inriktningsbeslut, och måste utredas vidare om det är möjligt. Det som skulle kunna påverka hur skolan byggs där – exempelvis i två delar – är de fornlämningar som finns i området. Även trafiksituationen har diskuterats i och med placering av skola intill Lundgatan, säger hon.

Tidigare har alternativet vid Resecentrum känts hetast. Finns det andra planer för det området?

– I det här skedet har vi bara tittat utifrån perspektivet var den nya skolan kan komma att placeras, inte om det finns några andra verksamheter som konkurrerar om samma område. Men nej, det finns heller inget annat planerat där i dagsläget, säger Jacob Käll.

Byggnationen av den nya skolan är den största satsningen någonsin i Vimmerby kommuns historia. Tidigare har man från kommunens sida berättat att prislappen påverkas av många parametrar, och att totalinvesteringen kommer röra sig om "ett antal hundra miljoner, men inte över 500 miljoner".

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt