Annons:

Kommunen ställde sig bakom hastighetssänkning – då säger länsstyrelsen nej

Länsstyrelsen säger nej till att sänka hastigheten på en del av Tunavägen. Foto: MostPhotos

Kommunen ställde sig bakom hastighetssänkning – då säger länsstyrelsen nej

Flera närboende vill se sänkt hastighet på Tunavägen genom Älåkra. Kommunen ställde sig bakom det – men nu har länsstyrelsen fattat beslut. Det blir ingen hastighetssänkning.

Annons:

Länsstyrelsen har tidigare avslagit flera ansökningar om sänkt hastighet på väg 760 trots att kommunen gett sitt stöd. Nu har det skett igen.

Flera närboende har önskat sänkt hastighet från befintliga 80 kilometer i timmen. På en mindre sträcka är det redan nedsatt hastighet till 60 kilometer i timmen.

– Problemet är att ingen kör 80 kilometer i timmen utan i 100 till 140 kilometer i timmen och att man kör om precis vid husen. Vägen är ganska smal så om man ska cykla eller springa är det ganska farligt, då det är en trafikerad väg där man har hög hastighet, skrev en person i sin ansökan. 

Personen önskade att hastigheten sattes ned till 50 kilometer i timmen samt att omkörningsförbud infördes på Tunavägen genom Älåkra utanför Vimmerby. 

"Påtagligt överbelastad"

En annan närboende önskade att hastigheten sattes ned till 60 kilometer i timmen. Som skäl för ansökan anfördes att väg 760 är påtagligt överbelastad samt ett flertal bostadsfastigheter med utfarter ligger utmed vägen. Var de vill se sänkningen varierar dock. Den ena vill se sänkt hastighet mellan Hamravägen och Elisabethgården och den andra ansökan rör en något kortare sträcka.

Kommunen tyckte att både 50 och 60 kilometer i timmen var något för lågt och förordade 70 kilometer i timmen samt omkörningsförbud frånsett att långsamtgående fordon skulle få omköras. Polismyndigheten yttrade sig också och föreslog en hastighetssänkning till 70 kilometer i timmen.

Däremot föreslog Trafikverket att begäran skulle avslås.

"Vägen är relativt rak, cirka 6,7 meter bred och försedd med både mitt- och kantlinje", skrev Trafikverket som menar att sikten utmed sträcken får anses som god.

Länsstyrelsen säger nej

Enligt den senaste mätningen av trafikmängden passerar cirka 1 435 fordon per dygn varav drygt 100 är tunga fordon. Länsstyrelsen har besökt platsen och beskriver det som en typisk landsbygdsväg. 

"Sträckan är rak med goda siktförhållanden", skriver länsstyrelsen. 

Dåvarande Vägverket gjorde 2009 en hastighetsöversyn av väg 760 och på delar av vägen sänktes då hastigheten från 90 till 80 kilometer i timmen. På en sträcka höjdes den från 70 till 80 kilometer i timmen.

Länsstyrelsen anser inte att det finns tillräckliga skäl för att sänka hastigheten och avslår därför både ansökningarna. Något omkörningsförbud ser inte länsstyrelsen heller att det finns skäl för.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt