Annons:

Expertens tips: så hanterar du en skilsmässa bra för barnen

Hur hanterar man bäst en skilsmässa för barnens skull? Experten tipsar. Foto: MostPhotos

Expertens tips: så hanterar du en skilsmässa bra för barnen

Det kan på många sätt vara påfrestande när familjekonstellationen förändras, inte minst för barnen. Idag blir det allt vanligare med skilsmässor och frågorna blir fler kring hur man ska hantera fördelningen, särskilt under sommarlovet. Familjens Jurist har genom sina experter tagit fram sina bästa tips för att barnen ska slippa hamna i kläm. 

Annons:

Under 2020 var nästan 66 000 barn med o en skilsmässa i Sverige, något som inte behöver drabba en negativt. 

– Det är viktigt att komma ihåg att det oftast inte är uppbrottet eller skilsmässan i sig som skapar långsiktiga problem för barn. Det är snarare hur föräldrarna kommunicerar med och om varandra som påverkar, oavsett om man lever tillsammans eller inte. Konflikt och bråk är alltid jobbigt att växa upp med. Det är viktigt som förälder att ta barnens perspektiv och fråga sig själv hur ens handlingar påverkar barnen. Tycker man det är svårt att kommunicera med varandra utan att bråka bör det ske utan barnen närvarande, och eventuellt tillsammans med en tredje part, säger Camilla Linde, legitimerad psykoterapeut och ansvarig för familjerådgivningen på Mind Stockholm.

Vanliga missförstånd

Barnet ska ha inflytande över vlken förälder de vill bo hos.

– Det råder en del missuppfattningar om barnets egen inverkan på vårdnaden, där många tror att barn får bestämma helt själv vilken förälder de vill bo hos, vilket inte stämmer. Däremot ska barn ha inflytande över beslutet enligt svensk lag, och ju äldre barnet är desto tyngre väger deras vilja. Inför semestern är det lätt att man blandar in barnen genom att locka med utlandssemestrar eller andra härliga aktiviteter under sommarlovet och risken är stor att barnen hamnar i en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna. Men det är samma regler som gäller kring vårdnaden under sommaren som resten av året, så planera tillsammans och i god tid för att undvika konflikt, förklarar Sanne Andersson, jurist på Familjens Jurist.

Särskilt oroligt kan det bli nu över sommarlovet när vårdnaden ska delas upp mellan semesterveckor. Nedan kommer tre generella tips som rör skilsmässor.

* Utgå alltid från barnets bästa

Fundera tidigt på frågor som rör vårdnad, boende, umgänge och underhåll. Det bästa alternativet är om det är möjligt att barnen behåller sin vardag i så stor utsträckning som möjligt - stanna i sin trygga miljö och gå kvar i samma skola eller förskola. De flesta föräldrar väljer att fortsätta ha gemensam vårdnad efter en skilsmässa, och fattar gemensamma beslut om juridiska frågor.

* Skilj mellan er parrelation och ert föräldraskap

Trots att relationen har gått i kras behöver föräldraskapet fortsätta att utvecklas. När man är föräldrar till samma barn men under olika tak är det extra viktigt med kommunikationen. Låt inte barnen hamna mellan er som budbärare eftersom de ofta vill vara lojala mot båda och kan fara illa.

* Blir det problem - våga ta hjälp 

Om ni lätt hamnar i konflikt med varandra försök att hålla er till det praktiska och inte blanda in känslorna för mycket. Men ibland uppstår det tvister som kräver experthjälp. Vid en tvist är det ofta mycket känslor inblandade och då är det oftast skönt att kunna hänvisa alla beslut till en opartisk expert som ser till att allt går till på ett korrekt sätt.  

Alice Enwall

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt