Annons:

Lantbruksstöden förändras:

Kontorschefen Johan Svensson och nya lantbruksrådgivaren Karin Nilsson informerar om förändringar kring de nya EU-stöden för lantbrukarna. Foto: Ossian Mathiasson

Lantbruksstöden förändras: "Viktigare ån någonsin att optimera sin ansökan"

EU har gjort om reglerna och förutsättningarna kring ansökan om jordbruksstöd. Nu har Ludvig & Co en uppmaning till lantbrukarna i regionen. 
– Det är nu viktigare än någonsin att optimera sin ansökan för att få rätt stöd, säger Karin Nilsson, nyanställd lantbruksrådgivare på Ludvig & Co i Vimmerby. 

Annons:

Det har skett stora förändringar i CAP, EU:s gemensamma jordbrukspolitik, och alla detaljer är nu på plats.  Den nya CAP-budgeten på EU-nivå beslutades redan i september 2021 och Sverige har i sin tur fått lägga förslag till en nationell strategisk CAP-plan och fördela budgeten inom landet. Förslaget blev godkänt i september 2022. 

– Det är först nu vi kan säga hur det blir med stöden. Det är drygt 60 miljarder kronor som ska fördelas fram till 2027. 45 miljarder kronor kommer från EU och 15 miljarder kronor är svensk finansiering. Pengarna ska gå till direktstöd, sektorsspecifika stöd och stöd till landsbygdsutveckling, säger Karin Nilsson, lantbruksrådgivare på Ludvig & Co i Vimmerby.

Här är de stora förändringarna

Den nya budgeten gör att nya stöd tillkommer och andra stöd försvinner. Stödbeloppen förändras också och leder till att vissa gårdar får lägre stöd än tidigare och vissa högre. 

– Den stora förändringen från EU är att vi ökar miljö- och klimatambitionen plus att det sker en omfördelning av det tidigare gårdsstödet. Gårdsstödet finns kvar men en del av pengarna fördelas om till ettåriga miljöstöd. För att kompensera för det minskade gårdsstödet ska man lära sig vilka stöd man kan och ska söka istället, säger Karin Nilsson och fortsätter:

– Helt nytt är ett stöd som kallas omfördelningsstöd. Det är en omfördelning från stora till små företag, vilket syftar till en inkomstutjämning mellan stora och små företag. Man anser helt enkelt att små företag har större behov av stöd för att uppnå en skälig inkomst. 

Grundvillkor ersätter tidigare tvärvillkor. 

– Tvärvillkor var man tvungen att följa för att få jordbrukarstöden och nu ersätts de av grundvillkor. Det ser ganska likadant ut, men det finns nyheter kopplade till miljö och klimat, säger Karin Nilsson. 

"Pratar om stora pengar"

En annan aspekt som Karin Nilsson tar upp är att stödrätterna försvinner. 

– Det infördes 2005 och då hade de olika värden i olika delar av Sverige. Ville du ha stöd för ett hektar var du tvungen att ha en stödrätt för hektaret. Sedan 2015 har värdena jämnats ut – och nu tas stödrätterna bort. Det innebär att stöden baseras på arealen och inte stödrätterna som man äger eller hyr, säger Nilsson.

En förändring är att det finns krav på uppföljning av jordbruksmark med digital teknik, att den mark som det ansöks om är jordbruksmark och att aktivitetskravet uppfylls. 

– Jordbruksverket har program och satelliter som följer aktiviteten på jordbruksmarken. Ser de att inget har hänt så kommunicerar de det med lantbrukaren som får en chans att visa att alla krav uppfylls. 

Affärschefen Johan Svensson betonar vikten av att få ansökan rätt för att stödet ska betalas ut. 

– Det är flera förändringar som är väldigt viktiga. Det som var rätt förra året behöver inte vara rätt i år. Blir ansökan fel så kan stödet utebli och vi pratar om stora pengar, säger Johan Svensson. 

Bjuder in till informationsträff

Karin Nilsson berättar att stödens syfte är att garantera en inkomst för lantbrukarna och hålla nere livsmedelspriserna. 

– I många fall går det inte att få en lönsamhet i företaget utan stöden. Syftet med stödet är att de som producerar våra livsmedel ska ha en skälig inkomst, säger Nilsson. 

2021 års siffror visar att det handlar om cirka 180 miljoner för lantbrukare i Vimmerby, Hultsfred och Västervik. 

– Vi gör närmare 150 ansökningar i Vimmerby. Det är stödsummor som sträcker sig från 10 000 kronor till flera miljoner kronor, säger Nilsson. 

För att informera om förändringarna kring lantbruksstöden anordnar Ludvig & Co en informationsträff i Vimmerby den 8 februari. 

– Här vill vi visa att man ska vara uppmärksam på vad det är för stora förändringar. Har du gjort som du alltid har gjort så kommer det inte bli rätt. Du måste läsa in dig på det nya eller ta hjälp, säger Johan Svensson. 

"Brinner för lantbrukets lönsamhet"

Karin Nilsson är ny lantbruksrådsgivare på Ludvig & Co och har tidigare haft en anställning på företaget. 

– Jag har jobbat mycket praktiskt med lantbruk och produktionsrådgivning. Det är lantbrukets lönsamhet jag brinner för. Jag gillar att jobba med lantbruksföretag och trivs på företaget, säger Nilsson. 

Johan Svensson är glad för att få tillbaka Karin Nilsson. 

– Det är ett jättelyft för oss att få tillbaka Karin med tanke på den kunskap och erfarenhet hon har. Hon har gedigen kunskap om lantbruk och kan hoppa in i vilka lantbruksfrågor som helst, säger Johan Svensson. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt