Annons:

Regionen efterlyser möte om tågens framtid:

Region Kalmar län vill få till ett möte med infrastrukturministern Andreas Carlsson om framtiden för Stångådalsbanan och Tjustbanan. Foto: Ossian Mathiasson

Regionen efterlyser möte om tågens framtid: "Skulle få förödande konsekvenser"

Tjust- och Stångådalsbanans tåg ser inte ut att kunna ta sig fram till Linköpings nya resecentrum när Ostlänken byggs. Det får Region Kalmar län att gå i taket och begära ett möte med infrastrukturministern Andreas Carlsson

Annons:

Bakgrunden till att såväl majoriteten som oppositionen i Region Kalmar län vill få till ett möte med infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson är för att tågen på Tjust- och Stångådalsbanan inte kommer få direktanslutning till den nya centralstationen som ska byggas i Linköping. 

"Bristande hänsyn"

Resenärer från Kalmar län kommer därmed tvingas kliva av flera kilometer från centralstationen och ta en buss för att komma fram till Linköping. 

”Det är med förvåning och bestörtning resultatet av redovisningen mottages. Om Trafikverkets förslag skulle gå igenom skulle det få förödande konsekvenser. Förslaget skulle avsevärt försämra för näringslivet, möjligheter till arbetspendling och kopplingen mellan tillväxtmotorer samt möjligheten att uppnå ett sammanhållet trafiksystem, vilket i sin tur har betydelse för transporter i både freds- och krigstider”, skriver Region Kalmar län i sitt brev till ansvarig minister. 

Det gemensamma ansvaret för hållbar regional utveckling beaktas inte i Trafikverkets redovisade planering, enligt Region Kalmar län. 

”Vi konstaterar bristande hänsyn och en avsaknad av konsekvensanalyser i förslaget för anslutningar av regionala banor till nya Ostlänken, både vad gäller Kalmar län och Region Kalmar län som trafikhuvudman och ansvarig för den regionala utvecklingen”, skriver Region Kalmar län. 

"Försämring ur tillgänglighetssynpunkt"

Regionen hävdar att Stångådals- och Tjustbanan skärs av då de inte integreras i det nya stationsläget i Linköping och att kopplingen mellan Kalmar och Linköping försvinner. 

”Resenärer skulle tvingas byta till buss eller på annat sätt ta sig till nya stationsläget på stambanan för Ostlänken, vilket är en kraftig försämring ur tillgänglighetssynpunkt. Större statliga investeringar som denna bör rimligtvis leda till förbättrade förutsättningar för utveckling i en större geografi. Det borde därför vara självklart att ansluta befintliga regionala banor till Ostlänken. I det här fallet skulle förslaget bidra till kraftigt försämrade förutsättningar för arbetspendling och därmed utveckling av Kalmar län - en del av Sverige som redan idag har stora utmaningar vad gäller tillgänglighet”, skriver regionen. 

Brevet är undertecknat av regionstyrelsens ordförande Angelica Katsanidou (S), regionala utvecklingsnämndens ordförande Karin Helmersson (C), regionstyrelsens vice ordförande Malin Sjölander (M), regionråd Lena Granath (V), oppositionsråd Jimmy Loord (KD) och oppositionsråd Martin Kirchberg (SD). Det avslutas med att det är nödvändigt att få möta infrastrukturministern för en dialog om den fortsatta processen så snart som möjligt.

Hultsfred och Vimmerby skriver eget brev

Tre av kommunerna i norra delen av länet – Högsby, Hultsfred och Vimmerby – skickar ett eget brev till ministern och ställer sig bakom regionens begäran om ett möte. 

"På sikt riskerar en slopad anslutning i Linköping att innebära att banorna läggs ner helt vilket skulle innebära att Hultsfreds, Högsby och Vimmerby kommuner hamnar i centrum av ett av de områden i Sverige med sämst statlig infrastruktur. En situation som skulle innebära förödande konsekvenser för såväl kommuner som staten genom behov av ytterligare statsbidrag och insatser på lokal nivå", skriver företrädare för de tre kommunerna. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt