Annons:

Westerback efter träffen:

Vimmerby kommuns säkerhetssamordnare Håkan Westerback medverkade på en träff på Vimmerby Stadshotell för att diskutera näringslivets roll i totalförsvaret. Foto: Ossian Mathiasson

Westerback efter träffen: "Viktigare än någonsin att man pratar samma språk"

Näringslivets roll i totalförsvaret diskuterades vid en träff i Vimmerby förra veckan. Vimmerby kommuns säkerhetssamordnare Håkan Westerback fanns på plats. 

Annons:

Runt 65 personer från Kalmar läns myndigheter, kommuner och näringsliv träffades nyligen i Vimmerby för att lyfta gemensamma behov och utmaningar i återuppbyggnaden av totalförsvaret. 

– Denna träff är jättebra. Vi brukar ses en gång per år för att ha en konferens med ett särskilt tema. Nu är det viktigare än någonsin att näringsliv och det offentliga pratar samma språk vad gäller uppbyggnaden av totalförsvaret, säger Vimmerby kommuns säkerhetssamordnare Håkan Westerback. 

"Finns extremt mycket att skruva på"

Dagen inleddes med att både Försvarsmakten och Svenskt Näringsliv gav sin bild av omvärldsläget och det förmedlades fakta med hur samhället ser på situationen. 

Vad blir viktigt i det fortsatta arbetet?

– Näringslivet sitter på alla möjligheter till att vi ska ha någon form av lager i Sverige. Det är de som kan ställa om och se till att vi får inhemska produkter och minskar sårbarheten genom all import om vi skulle bli avskurna, säger Håkan Westerbeck. 

Vad ser du för farhågor här i Vimmerby sett ur säkerhetssynpunkt?

– Vi har inga direkta farhågor utan vi måste göra som övriga delen av samhället och i dag är det kriget som är dimensionerande. Det är det vi ska utgå från och rusta oss för. Det har inte hänt något även om det är oroligt i omvärlden. Vi känner oss väl förberedda och sedan finns det alltid extremt mycket att skruva på. Det pumpas ut mycket från statligt håll och som alla kommuner ska hantera. Resursfrågan är en fråga som alla kommuner brottas med, det vill säga att få tiden att räcka till.

"Måste synka näringslivet med det offentliga"

Vimmerby kommun hade personer som jobbar med säkerhetsfrågor på plats och det fördes samtal med näringslivsrepresentanter. 

– Vi pratar inte riktigt samma språk som näringslivet utan någon annan måste hjälpa oss att förstå vad näringslivet förstår och hur det fungerar.

Vad tar du med dig från träffen?

– Vikten av att vi måste synka näringslivet med det offentliga på ett ännu bättre sätt än vad vi gör i dag. Det är det absolut viktigaste att ta med sig. Hur vi gör det är en bra fråga. Vi har fått lite metodiker här på träffen och mycket handlar om att se vad vi har i närområdet och hur vi kan nyttja det. 

– Hur kan branschorganisationerna hjälpa till för att ge ett övergripande paraply som vi kan ta del av på kommunal nivå för att komma vidare. Det är klart att vi i Vimmerby kommun ska ha en bra samverkan med vårt lokala näringsliv, men det handlar också om att landet Sverige måste ha en bra samverkan och kunna ställa om med hela näringslivet i Sverige för att vi ska vara mindre sårbara. 

Annons:

Ossian Mathiasson

ossian.mathiasson@dagensvimmerby.se

0703787116

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt