Annons:

  • SÅ MYCKET BETALAR VIMARHEM FÖR SITT NYA KONTOR

    Vimarhem betalar 9,6 miljoner kronor för lokalen man köper i centrala Vimmerby. Foto: Simon Henriksson

  • SÅ MYCKET BETALAR VIMARHEM FÖR SITT NYA KONTOR

    Vimarhems vd Johan Oléhn ser flera fördelar med flytten till nytt kontor.

SÅ MYCKET BETALAR VIMARHEM FÖR SITT NYA KONTOR

Vimarhem flyttar snart till ny lokal i centrala Vimmerby. Nu är det klart hur mycket det kommunala bostadsbolaget köper fastigheten för.
– Det är inga rea- eller överpriser, säger vd Johan Oléhn.

Annons:

Tidigare i år öppnade Vimarhem för att lämna sina lokaler på Lögstadsgatan. En intressent för att köpa den fanns inom räckhåll. Kommunen var nämligen intresserat av nya lokaler för sin hemtjänstgrupp i Vimmerby stad.

Kommunstyrelsen sa ja till att köpa Vimarhems kontorsfastighet i slutet av augusti. Det var just Vimarhem som köpte fastigheten av kommunen för 5,5 miljoner kronor för snart 20 år sedan. 

I början av november höll Vimarhem på nytt styrelsemöte och då ställde sig styrelsen enigt bakom försäljningen av kontoret på Lögstadsgatan och köpet av fastigheten i centrum. Då ville Vimarhem inte gå in på några detaljer kring belopp eller liknande. 

Klart en tid har varit att kommunen betalar sex miljoner kronor för Vimarhems nuvarande kontorslokal. Nu berättar även Vimarhem vad man betalat för fastigheten, som ägts av Svenska Handelsfastigheter AB. 

Fastigheten, som även inrymmer Systembolaget i Vimmerby, har ett taxeringsvärde på 5,8 miljoner kronor. Vimarhem betalar dock 9,6 miljoner kronor för köpet. Lokalen Vimarhem nu flyttar till är gamla postens lokaler intill Systembolaget.

– Ekonomiskt sett är det en schyst del tycker jag. Både för köpet av den här fastigheten och försäljningen av vår fastighet. Det är inga rea- eller överpriser. Den tidigare fastighetsägaren för Grönsiskan (som fastigheten heter, reds.anm) är en nationell aktör och det gjordes en värdering för ett tag sedan. Den låg på de här beloppen i grova drag. Det finns alltid ett spann där och de här affärerna görs inte jätteofta i Vimmerby, säger Vimarhems vd Johan Oléhn. 

Affären ska inte heller innebära en fördyring för Vimarhem totalt sett.

– Ekonomiskt kan man säga att det inte blir någon fördyring. Den här fastigheten vi köper har en befintlig hyresgäst och med den hyresintäkten och med vår egen interna hyreskostnad, så blir den inte högre än den är nu.

Ser flera fördelar

Vimarhems vd ser flera fördelar med den nya lokalen.

– Jag gör inte förändringar för förändringars skull, utan jag tror på det här på lång sikt. Primärt är vårt syfte att bli mer synliga och tillgängliga för våra hyresgäster och även nya hyresgäster. Det blir lättare att se vad vi har att erbjuda och mer av en kundmötesplats, bobutik och sådär. Det är ett strategiskt bra läge, säger Oléhn. 

Det kommer även bli en bättre arbetsmiljö för Vimarhems anställda, tror han. 

– Vi lämnade halva de lokalerna vi har på Svarvaren 15 för två år sedan. Dessa lokaler är inte tidsenliga heller för vår verksamhet och är otidsenliga i relation till vårt arbetssätt. Det här kommer skapa en bättre arbetsmiljö. 

Ska bygga om lokalen

Inom kort påbörjar nu Vimarhem en ombyggnad av lokalen.

– Det är svårt att avgöra när det kan vara klart. Vi är i ett tidigt skede och har inte lagt resurser på projektering eller planering. Vi går igång med det fullt ut nu och vi har ingen exakt tidsplan, men det rimligaste är efter sommaren. Då ska allt flyta på. 

Det kommunala bostadsbolaget ska tänka cirkulärt, uppger Johan Oléhn.

– Vi kommer använda så mycket som möjligt av befintliga byggnadsdelar. Det andra är att försöka köpa begagnade byggnadsdelar där det är möjligt till det nya kontoret invändigt. Vi tänker också se över möjligheten att inreda med återvända möbler och inredning. Vi ska använda så mycket som möjligt av det vi har och hitta cirkulärt det vi ska köpa. Det gör vi av både hållbarhetsskäl och ekonomiska skäl. Den totala ombyggnationen ska bli så sparsam som möjligt. 

Har ni någon budget för vad ombyggnationen landar på?

– I dagsläget kan vi inte riktigt säga det. Vi behöver få en tydligare bild över det innan jag kan säga något. Totalkostnaden ska fortsättningsvis inte bli högre än den är i dag. 

Vimarhem kommer hyra sin nuvarande lokal av kommunen tills den nya lokalen är ombyggd och redo för inflyttning. Systembolagets lokaler påverkas inte av ombyggnationen. Tillgång till den nya lokalen fick man vid månadsskiftet.

Annons:

Simon Henriksson

simon.henriksson@dagensvimmerby.se

076 815 45 71

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt