Annons:

Del av ombyggnationen av E22 stoppas – de rasar i brev till ministern

Trafikverket drar tillbaka beslutet om ombyggnation av en del av E22 mellan Nygård och Gladhammar. Det har fått flera aktörer att skriva under en skrivelse som har skickats till bland ansvarig minister. Foto: Trafikverket

Del av ombyggnationen av E22 stoppas – de rasar i brev till ministern

Trafikverket stoppar en del av ombyggnationen av E22 mellan Gladhammar och Nygård. Det har fått det regionala näringslivet och Sydsvenska Handelskammaren att rasa. I ett brev till Trafikverkets generaldirektör och infrastrukturministern kräver man nu att projektet genomförs enligt plan.

Annons:

Trafikverkets arbete med att bygga om E22 i norra Oskarshamns och södra Västerviks kommun har inletts. I tre etapper ska den 2,4 mil långa sträckan mellan Målbäcken och Gladhammar bli mötesfri väg med mitträcke. Syftet är enligt Trafikverket att öka både framkomligheten och trafiksäkerheten.

Dock har man stoppat ombyggnation av det fjärde planerade delområdet, den nio kilometer långa sträckan mellan Nygård (infarten mot Ishult/Tuna) och Målbäcken. Orsaken är att projektet har dragit ut på tiden och prislappen blivit betydligt högre än vad som planerades från början. Det finns helt enkelt inte pengar till det längre.

– Vi hoppas få med den sträckan i den nya nationella transportplan som börjar gälla 2026. Den här sträckan av E22 är jätteviktig och vi vill verkligen att den ska med i planen, säger Peter Sieurin, samhällsplanerare vid Trafikverket.

"En region som återigen bortprioriteras"

Beslutet om att stoppa ombyggnationen har fått det regionala näringslivet och Sydsvenska Industri- och Handelskammaren att gå i taket.

– Vi vill att man omprövar beslutet och genomför den beslutade investeringen enligt den plan som lades från början. Det här drabbar en region som återigen bortprioriteras när det gäller infrastruktur. I Kalmar län bor 2 procent av landets befolkning, men sett till pengar får man får bara del av 0,2 procent av de infrastruktursatsningar som görs. Det här beslutet äventyrar regionens ekonomiska utveckling, säger Per Tryding, vice vd för Handelskammaren.

– Dessutom blir det en dubbelsmäll i och med att man sänker hastigheten till 80 kilometer i timmen på den sträcka som inte byggs om.

Brev till gd och minister

I dagarna skickade Sydsvenska Industri- och Handelskammaren en skrivelse till Trafikverkets generaldirektör Roberto Maiorana och infrastrukturminister Andreas Carlsson. Skrivelsen är undertecknad av Stephan Müchler, vd för Sydsvenska Industri- och Handelskammaren, Mikael Blomqvist, ordförande E22AB, Håkan Hjalmarsson, CEO Be-GE Företagen, Johan Lundberg, vd OKG och Peter Magnusson, platschef Scania Oskarshamn.

I brevet kräver man att ”Trafikverket gör en omprioritering så att den beslutade investeringen genomförs enligt plan samt att dagens hastighetsgräns på 90 km/h oaktat detta bibehålls så att målsättningar om grundläggande tillgänglighet åtminstone bibehålls och bidrar till Riksdagens målsättningar.”

Man menar bland annat att beslutet strider mot transportpolitikens målsättningar samt innebär dålig hushållning med ekonomiska resurser.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt