Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

En läkare som numer arbetar vid en hälsocentral i norra Kalmar län har tidigare bland annat polisanmälts närmare 200 gånger samt dömts till rätsspykiatrisk vård. Genrebild.

Polisanmäld 200 gånger och dömd till rättspsykiatrisk vård - nu jobbar läkaren i norra länet

En läkare som 2013 dömdes till rättspsykiatrisk vård för ett stort antal brott, som har polisanmälts närmare 200 gånger, och som vid två tillfällen har förlorat sin läkarlegitimation, är sedan en tid tillbaka anställd vid en hälsocentral i norra Kalmar län.
– Hittills är vi nöjda, säger verksamhetschefen.

Annons:

En läkare, som två gånger fått sin legitimation indragen, senast under perioden 2013-2018, och även dömts till rättspsykiatrisk vård för ett stort antal begångna brott, samt diagnostiserats lida av paranoid schizofreni, fick tillbaka sin läkarlegitimation för ett drygt år sedan och är sedan en tid tillbaka anställd på en hälsocentral i norra Kalmar län.

Indragen legitimation på grund av sjukdom

Första gången läkaren fick sin legitimation indragen var 1998, vilket föregicks av en anmälan från Socialstyrelsen och en enhet hos läkarens dåvarande arbetsgivare året innan. Ansvarsnämnden skrev då i sitt beslut att ”N.N. på grund av sjukdom inte kan utöva sitt yrke tillfredsställande”.

I december 2000 återfick läkaren sin legitimation.

2011 ansåg Socialstyrelsen att läkaren, som hade tvångsvårdats för sin sjukdom året innan, var för sjuk för att kunna utöva sitt yrke. Därför gav de då läkaren prövotid från och med mars 2011 till och med mars 2014, vilket innebar att läkaren under den tiden skulle stå under extra tillsyn.

Polisanmälts 200 gånger 

I augusti 2012 rapporterade nyhetsbyrån TT att läkaren polisanmälts närmare 200 gånger, bland annat för hot, misshandel, ofredande och överträdelser mot besöksförbud.

Rättegång hölls mot läkaren i november 2012 och i mars 2013 kom domen. Läkaren dömdes då till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning för omfattande brottslighet innefattande bland annat misshandel, ofredande, olaga hot, hot mot tjänsteman, förgripelse mot tjänsteman, olovlig körning, överträdelse av besöksförbud och olaga förförljelse av såväl enskilda som myndighetspersoner – sammanlagt 13 målsäganden.

Under rättegången ska läkaren också ha uttryckt okvädningsord mot rättens ordförande samt hotat vakter som förde läkaren till och från rätten.

Avslogs två gånger

2015 ansökte läkaren om att få tillbaka sin legitimation. Ansökan avslogs dock av ansvarsnämnden, liksom även överklagandet till Förvaltningsrätten.

Även 2017 avslog ansvarsnämnden och Förvaltningsrätten ännu en ansökan från läkaren.

I mars 2018 ansökte läkare på nytt om ny legitimation och den här gången biföll Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd ansökan.

I beslutet står bland annat att läsa:

”I det medicinska underlaget i ärendet anges att N.N. sedan år 2013 varit symtomfri samt att N.N. sedan den rättspsykiatriska vården avslutades år 2015 har skött sin behandling på frivillig väg. Vid en sammantagen bedömning finner ansvarsnämnden att N.N., genom den långa symtomfria tiden och den goda följsamheten till behandling, visat att förhållandena nu är sådana att det finns förutsättningar för att meddela N.N. ny legitimation”.

Jobbar i norra Kalmar län 

En tid efter den nya läkarlegitimationen skrevs ut fick läkaren, som inte är bosatt i regionen, ett nytt jobb. När så hälsocentralen i norra Kalmar län letade ny distriktsläkare sökte läkaren tjänsten, fick den, och tillträdde under hösten 2019.

Verksamhetschefen för den aktuella hälsocentralen bekräftar att läkaren anställdes där i höstas, och att man är nöjda med läkarens jobb.

Kände ni till läkarens bakgrund vid anställningen? 

– Ja det gjorde vi. Läkaren har fått tillbaka sin läkarlegitimation från Socialstyrelsen. Legitimationen fungerar som en garanti för att en person har de kunskaper, färdigheter och egenskaper som krävs för yrket. Socialstyrelsen har gjort bedömningen att det gör det i detta fall. Läkaren har dessutom jobbat på en hälsocentral i en annan region däremellan där de referenser vi tog vittnade om att läkaren har gjort ett bra jobb. Vi tog referenser och alla utdrag som man ska.

Såg ni några problem med läkarens bakgrund?

– Självklart värderar man och skaffar sig en totalbild, därför var vi extremt noga med att hämta in synpunkter från referenser om hur de tycker att läkaren har fungerat som praktiserande läkare igen. Referenterna tyckte som sagt att det fungerade bra. 

Vilken anställningsform har läkaren hos er?

– Läkaren är anställd på ett vikariat som löper till mars i år. Anledningen till det var att vi ville utvärdera för att se hur det fungerade, och hittills är vi nöjda. Under den tid läkaren har varit hos oss tycker vi att det har fungerat bra. Läkaren är kunnig, men samtidigt måste vi ha respekt för att läkaren inte arbetat som läkare under den tid som legitimationen varit indragen. Under den tiden har det hänt en hel del på det medicinska området, samtidigt måste läkaren lära sig våra rutiner i regionen.

Tror du rent generellt att patienter är intresserade av att känna till sin läkares bakgrund?

– Det är klart att det är så. Samtidigt tycker både jag och min närmaste kollega att om en person har dragit lärdom av det som har hänt, så är man värd en andra chans. Socialstyrelsen har beslutat att läkaren fick tillbaka sin legitimation, det är den utgångspunkt vi haft vid anställningen. Vi gör löpande utvärderingar och kan konstatera att det fungerar bra hos oss.

Ger ni information till läkarens patienter om dennes bakgrund? 

–  Patienter som söker vård hos oss kan känna trygghet i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge god och säker vård utifrån medicinskt bedömda vårdbehov.

Annons:

7 kommentarer

Des 2020-01-11 06:43:41

"Tagit lärdom" - polisanmäld 200 ggr. :)

Svea 2020-01-11 09:28:13

Det är det som är det stora felet, att det sitter okunnigt folk på chefsposter. Den som drabbas är ju patienten. Jobbar du inom skolan får du ju visa att du inte finns med i polisregister. Patientsäkerhet ??? Vården kan bli utifrån dagsformen på "läkaren". Ni måste vara desperata, då han får ännu en chans.


Bo Carlsson 2020-01-11 12:08:11

De kanske gav bra vitsord så att de blev av med honom.

självklart anonym 2020-01-11 16:19:03

Viktig artikel som väcker frågor och tankar hos mig.

1. Ja, generellt är alla människor värda en andra chans. Men frågan är om inte den aktuella personen fått det redan. Avslag på avslag, dessförinnan faktiskt dömd för brott. Att vara läkare är så ansvarsfullt i mina ögon att ett förflutet fritt från brottslighet borde vara en självklarhet.

2. Arbetsgivaren har gjort en bakgrundskoll, och har ändå bedömt läkaren vara lämplig att behandla patienter i vår del av landet. Betyder det att läget är så akut, att det är så extremt svårt att rekrytera kvalificerad vårdpersonal hit, att denna person var det bästa alternativet? Eller är det så att arbetsgivaren är desperat/cynisk/inkompetent?
Alla alternativ här ovan skrämmer mig.

3. Vill du som patient bli omhändertagen av denna läkare? Jag vet att jag skulle ha svårt att få förtroende för denna individ. Och ja: jag kommer att fråga/ta reda på om mitt eventuella nästa läkarbesök är med denna läkare. Om så blir fallet, då kommer jag begära en annan läkare.

Mariethe Alqvist 2020-01-11 18:29:27

Det är väl självklart att man vill veta var den sk läkaren jobbar för att slippa bli "behandlad" av någon som inte klarar av sig själv. Allra helst om man bor just i norra länet där han nu har fått jobb. Man kan väl inte säga att någon tagit lärdom av det som hänt när det är en sjukdom att vara schizofren.

Gösta 2020-01-11 19:22:10

Så håller arbetsgivarna på numera. Man ser det som sin uppgift att hjälpa till på arbetsmarknaden och få in så många som möjligt på arbeten och även passa på och sätta låga löner inom yrken där det snarare är viktigt att ha höga lönenivåer. Den något kryptiska formuleringen "samtidigt måste vi ha respekt för att läkaren inte arbetat som läkare under den tid som legitimationen varit indragen" kan bara tolkas som att lönen är satt på en mycket låg nivå.

Chefer borde ta kommandot inom kompetensförsörjningen och istället intressera sig för att hitta de bästa och mest pålästa och konkurrera med bra löner. Om man inte visar ett bättre ledarskap än såhär så kommer snart ingen vilja satsa på studier och ta studielån för det värderas ju inte längre.

Vet inte varifrån den här inriktningen kommer. Kanske från en kompetensutvecklingskonferens som alla chefer har gått, eller den gamla klassikern att chefer undviker att ha underställda med en högre intellektuell nivå än de själva har och som då skulle kunna genomskåda hen.

En frisk person får gärna jobba som läkare för min del. Men arbetsgivare måste leta efter den bästa. Annars blir det fel till slut.

Pellefant 2020-01-12 18:32:18

"Ger ni information till läkarens patienter om dennes bakgrund?

– Patienter som söker vård hos oss kan känna trygghet i att alla medarbetare har den kompetens och erfarenhet som krävs för att ge god och säker vård utifrån medicinskt bedömda vårdbehov."

Alltså: Blablablabla utan att svara på frågan.

Undrar vad den lille gynnaren heter. Inte ens föreståndarens namn törs man visa.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

LEDIGA JOBB

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion