Cookies

Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av Dagens Vimmerby. Genom att använda Dagens Vimmerby tjänster godkänner du detta. Här kan du läsa mer om cookies.Jag förstår, ta bort detta

Annons:

Ola Karlsson, chef för barn- och utbildningsförvaltningen inom Vimmerby kommun, berättar att sjukfrånvaron bland personalen på skolorna ökar. Foto: Jakob Karlsson

Sjukfrånvaron ökar bland personalen på kommunens skolor

Sjukfrånvaron ökar hos personalen inom skolan i Vimmerby kommun. Mest ökar den inom förskolan, där den 2019 låg på 8,2 procent.
– Vi tar ökningarna på allra största allvar, säger Ola Karlsson, förvaltningschef på barn- och utbildningsförvaltningen.

Annons:

Nyligen sammanställdes ny statistik över sjukfrånvaron på övergripande nivå inom Vimmerby kommun, men också för bland annat barn- och utbildningsförvaltningen. Detta utifrån samtliga verksamhetsområden, men däremot ännu inte för separata enheter.

För kommunens anställda totalt var sjukfrånvaron under 2019 7,2 procent, en ökning från 2018 års 6,9 procent.

– Den bilden går även igen i barn- och utbildningsförvaltningen, även om vi har en lägre total sjukfrånvaro än kommunen som helhet, berättar barn- och utbildningschef Ola Karlsson.

– Den totala sjukfrånvaron för hela barn- och utbildningsförvaltningen är 5,7 procent. Men det är ändå en ökning med 0,7 procentenheter.

Högst inom förskolan

Ökningen kan ses inom samtliga verksamhetsområden. Klart störst är dock sjukfrånvaron inom förskolan med 8,2 procent, en ökning med 1,0 procentenhet gentemot 2018.

– Det är inget som står ut som extraordinärt. Det har ökat marginellt inom samtliga verksamhetsområden, men det är trots allt ökningar och det tar vi på största allvar. Det går åt fel håll, och vi vill självklart att sjukfrånvaron ska minska istället, säger Ola Karlsson.

– Att den är störst inom förskolan är inte förvånande. Ju närmare du är barnen, desto lättare är det att smittor sprids. Och minst är smittorisken inom vuxenutbildningen, vilket också syns i statistiken. Sjukfrånvaron på gymnasiet och Lärcenter, som hänger ihop, ligger på 3,6 procent, berättar Ola Karlsson.

Åtgärder på enhetsnivå 

Siffrorna sammanställdes nyligen. Ännu finns det ingen statistik på enhetsnivå, vilket gör att det är svårt att utföra analysarbete redan nu.

– Det är egentligen först på enhetsnivå du kan göra det. Har du en enhet på tio personer räcker det exempelvis med en operation på någon i personalen så sticker ju siffrorna väg. Är det däremot så att halva gruppen har många korttidssjukskrivningar, ja då måste man titta på vad det beror på. Är det sjukdomar eller har det med arbetsbelastning eller arbetssituationen att göra?

– Det är på enheten man måste göra analysen, bedömning och ta fram eventuella åtgärder. Sedan finns vi från förvaltningen med som ett stöd i de processerna.

Bra betgyg av de anställda 

Det man gör från förvaltningsnivå, när det handlar om sjukfrånvaro, handlar till stor del om arbetsmiljö.

– Det vi ser i dag är att de flesta sjukskrivningarna, om vi talar i generella termer, har mer psykosociala orsaker än rent fysiska. Det och arbetsmiljö är det vi lägger fokus på.

– Som stöd har vi bland annat vår egen enkät, Incito, som går ut varje år till alla våra medarbetare. Där ser vi att vi har väldigt bra siffror och hög svarsfrekvens under 2019, berättar Ola Karlsson.

"Ska inte tas som en ursäkt"

Ola Karlsson tycker också att de olika verksamheterna ute i kommunen har ett bra systematiskt arbetsmiljöarbete ute på arbetsplatserna.

Det får man bland annat till sig då förvaltningen varje år besöker personalgrupper från samtliga verksamheter. Även nämnden är kontinuerligt ute och besöker verksamheter.

– Rubriken för de besöken har varit arbetsmiljö under 2019. De positiva resultaten från Incito-enkäten bekräftas när vi möter medarbetare ute på de olika förskolorna och skolorna.

– Men jag vill inte att det ska tas som en ursäkt för att inte göra någonting. Vi försöker göra något, och ser att vi måste fortsätta göra det. Det visar inte minst den statistik som kom nu, vi har en utveckling som går åt fel håll, säger Ola Karlsson.

När kommer arbetet med eventuella analyser och åtgärder på enhetsnivå att genomföras?

– Varje tertial kommer statistik ner på enhetsnivå. Det sker vid tre tillfällen om året, men givetvis löpande däremellan.

– När underlagen tas ut och vilken rutin man har ska passa in i den enhetens systematiska arbetsmiljöarbete. Det vi från förvaltningen tittar på och försäkrar oss om att de processerna sker, säger Ola Karlsson. 

Annons:

2 kommentarer

Gösta 2020-02-18 23:09:49

14% ökning i bun och 13,9% ökning i förskolan innebär inte alls att förskolan ökar mest, ej heller att det är en marginell ökning i vare sig bun eller i förskolan. Skolans högsta företrädare i kommunen kan inte räkna. Jag tar mig för pannan men är inte förvånad.

Kjell 2020-02-19 06:34:39

Kanske är de stora besparingar som gjorts i förskolan en större orsak till sjukskrivningarna än förkylningssmittorna? Bristen på personal,vikarier, material...?
Bara en tanke... Eller har det poppat upp något nytt virus som plötsligt slår ut personal som annars inte brukar bli sjuka? Vanliga förkylningar, maginfluensor mm borde inte öka sjuktalen så mycket tänker jag.

Lägg till ny kommentar

Kommentar *

Ditt namn*

Din e-post* (publiceras ej)

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Lunchguiden

Annons:

Gå tillbaka till mobilversion