Annons:

Böter för Vimmerby-par som under flera år brutit mot strandskyddet

Bilden är en genrebild. Foto: Pixabay

Böter för Vimmerby-par som under flera år brutit mot strandskyddet

Två personer i Vimmerby ska betala böter efter att ha anlagt och förvarat en brygga inom strandskyddat område utan lov. Detta enligt ett strafföreläggande från Åklagarmyndigheten.

Annons:

Ärendet handlar om en man och en kvinna bosatta i Vimmerby, båda i 70-årsåldern, som äger en fastighet vid sjön Gissen.

Enligt kammaråklagare Lars Magnusson, som har utfärdat strafföreläggandet, ska paret utan beviljad strandskyddsdispens inför varje sommarsäsong 2019-2021 anlagt brygga samt efter bryggsäsong förvarat den på allmän plats. Detta ska ha skett ”på ett sätt som var för sig hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt”, skriver åklagaren i sitt strafföreläggande.

Påföljden bestämdes i kvinnans fall till 30 dagsböter á 100 kronor (totalt 3 000 kronor) o i mannens fall 30 dagsböter á 250 kronor (totalt 7 500 kronor). Både mannen och kvinnan ska också betala en avgift om 800 kronor vardera till brottsofferfonden.

Ett utfärdat strafföreläggande måste godkännas av den misstänkte, och har då samma verkan som en dom. Om den misstänkte inte godkänner strafföreläggandet kan åklagaren väcka åtal och saken prövas av domstol i stället.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt