Annons:

Kraftig ökning av intäkterna för Tungservice i Vimmerby AB

Annons:

Företaget är i mål med sin årsredovisning. Så här ser det ut. Omsättningen i företaget är ungefär 16 miljoner kronor, en ökning med 109,7 procent. Resultatet före skatt är högre än föregående år, ungefär 200 000 kronor mot 9000 kronor.

Rörelseresultatet går från ett underskott på 95 000 kronor till ett överskott på knappt 1,7 miljoner kronor.

Totalt ger det en rörelsemarginal på 10,4 procent, som är bättre än 2021. Då var rörelsemarginalen 1,2 procent i minus.

I jämförelse är rörelsemarginalen i snitt för svenska företag 8,6 procent, enligt de senaste uppgifterna från SCB. I branschen handel samt reparation av motorfordon och motorcyklar är motsvarande snitt 3,8 procent. Noteras ska att företaget är ett av nio i koncernen och att varje företags resultat officiellt rapporteras för sig. Moderbolag är Kvarteret Lastbilen AB.

Resultat: Tungservice i Vimmerby

ÅrOmsättningRörelseresultatResultat före skatt
2022-12161260001679000215000
2021-127689000-950009000
2021-04131750001242000793000
2020-0411356000443000221000
2019-041095700013000059000

Fakta om Tungservice i Vimmerby

Tungservice i Vimmerby grundades 1995. Bolagets huvudbransch är allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar. Företaget är ett av nio i koncernen där Kvarteret Lastbilen AB är moderbolag.

Företaget har nio anställda, enligt årsredovisningen, vilket är tre fler än föregående redovisningsår.

Ägaren, Kvarteret Lastbilen AB, tog inte ut någon utdelning under förra året.

Så ser branschtoppen ut

Tungservice i Vimmerby har den 34:e högsta omsättningen i Kalmar län i sin specifika bransch, som är allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar.

Det finns 99 företag i samma bransch i Kalmar län.

Översikten här under visar topplistan i den aktuella branschen, sorterat efter omsättning. Upplysningarna är hämtade från senaste registrerade årsredovisningen, och kommer fortlöpande att ändra sig när nya årsredovisningar kommer in.

Topplista: Allmän service och reparation av motorfordon utom motorcyklar

OmsättningRörelseresultat
1. Liljas Personbilar (Kalmar) 180882000014692000
2. Engströms Bil (Västervik) 11969120001906000
3. Bilkompani Kalmar 6284590008515000
4. Skobes Bil Öst (Vimmerby) 55990900014407000
5. Be-Ge Lastbilar (Oskarshamn, 2022-04) 30350600015120000
6. Be-Ge Personbilar (Oskarshamn, 2022-04) 2431580003186000
7. Mekka Traffic (Kalmar) 231921000257000
8. Bilkompani Sydost (Kalmar, 2021) 2288570002643000
9. Bil och Motor i Sydost (Kalmar) 2254190005756000
10. Engströms Lastbilar (Västervik) 172425000-153000

Företaget är också nummer 1004 i landet.

Den här artikeln är genererad av en textrobot. Dagens Vimmerby AB köper in texterna från företaget United Robots.

Fakta

Ordbok: Det betyder siffrorna

Det här betyder begreppen som används i årsredovisningar.

Omsättning: Är bolagets totala inkomster för sålda varor och tjänster.

Rörelseresultat: Innebär förenklat mellanskillnaden mellan en verksamhets omsättning och rörelsekostnader.

Resultat före skatt: Först läggs så kallade finansintäkter till i rörelseresultatet. Det kan vare vinst från räntor och aktier. Därefter dras finanskostnader av, som kostnader för skulder.

Rörelsemarginal: Förhållandet mellan rörelseresultat och omsättning, i procent. Ger en fingervisning om hur lönsamt ett företag är. Olika branscher har olika genomsnittliga marginaler.

Aktiebolag: Förkortas ofta AB, och är en verksamhet med ett kapital fördelat på en eller flera andelar, som kallas aktier. Aktieägare har inte personligt ansvar för företagets åtaganden eller skulder.

Utdelning: Utdelningen från ett aktiebolag till aktieägarna, vanligtvis i form av pengar eller aktier.

Bransch: I samband med att företagen registrerar sina verksamheter hos Skatteverket registreras också vilken bransch de ska verka inom.

Annons:

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt