Annons:

ALV:s vd Joacim Johansson är inte förvånad över beskedet. Foto: Simon Henriksson

NÄMNDEN SÄGER NEJ TILL ALV:S ANSÖKAN – "FÅR RÄTTA OSS EFTER DET"

Astrid Lindgrens Värld vill bygga ett personalboende i anslutning till parken och ansökte om ett förhandsbesked i mitten av april. Nämnden anser att det behöver göras grundligare undersökningar och avslår ansökan. Nu fördröjs processen.
– Det är inget överraskande och vi har haft en dialog om det, säger parkens vd Joacim Johansson.

Annons:

Att hitta boende till parkens många säsongsarbetare är en årlig utmaning för Astrid Lindgrens Värld – så även i år. På sikt vill man avhjälpa en del av besväret genom att bygga ett eget personalboende längs med Kohagsgatan, strax intill parkens boendeanläggning.

För att snabba på processen ansökte man i april om ett förhandsbesked – men vid en bedömning avslår nämnde ALV:s önskan.

Skälet till beslutet är att nämnden anser att det krävs djupare undersökningar av den planerade byggnationens påverkan på miljön och närområdet. Det handlar om störning för grannarna, naturvärdena som finns i området och utredning av biotoper och fornlämningar.

”I detta ärende bedömer miljö- och byggnadsnämnden att området behöver undersökas närmare i samband med att en ny plan tas fram och därför kan inte ett positivt förhandsbesked ges”, skriver nämnden i beslutet.

 Vill bygga 32 lägenheter

Beskedet innebär att ALV inte får vidta några åtgärder på tomten innan en detaljplan tagits fram och bygglov godkänts.

”Ett förhandsbesked kräver inte lika mycket ansökningshandlingar som en ansökan om bygglov. Förhandsbeskedet berättar om du överhuvudtaget får bygga på platsen men utan att du behöver ta fram ritningar på det du vill bygga. På så sätt kan du slippa lägga ner tid och pengar på en bygglovsansökan i onödan”, skriver Boverket på sin hemsida. 

ALV:s planerar att bygga 32 lägenheter fördelat på två byggnader som båda har två våningar. Utöver det blir det en komplementbyggnad. Området som berörs är på cirka 40 000 kvadratmeter.

Förvaltningen har undersökt området och menar att det är sannolikt att det finns fornlämningar som kräver en djupare utredning. Grannar har kommit in med frågor om utformningen på byggnationerna och menar att det finns en ”stor” risk för höga ljudnivåer från festande på boendet. Det är inte första gången som grannarna är mycket skeptiska till ALV:s intentioner. 

Kommunekologen vill att förekomsten av en del rödlistade arter ska undersökas djupare och att det därför krävs en detaljplan innan några åtgärder tillåts.   

 "Får rätta oss efter det här"

Joacim Johansson har blivit informerad under prövningens gång.

– Det här var en ansökan om ett förhandsbesked och ingen detaljplan. Vi har hållits välinformerade och kommer gå vidare med en detaljplan. Det hade vi behövt göra ändå, så det är ingen större skillnad, men vi måste börja med det större arbetet redan från start.

Att ta fram en detaljplan väntas ta ett drygt år.

– Det är klart att vi hade önskat att komma vidare med förhandsbeskedet, men nu får vi rätta oss efter det här och det är ingen överraskning. Vår bild är att det hade kunnat gå lite snabbare om vår ansökan beviljats, men det är som det är.

Hur ser du på att grannarna uttryckt oro?

– Att de synpunkterna kommer är inte så förvånande, min uppfattning är inte att det är de åsikterna som avgör beslutet. Fastigheten ligger omringad av ett detaljplanelagt område och det det hade varit skillnad om det legat i Rumskulla tror jag.

"Det är supertufft"

Nu drar alltså arbetet med en detaljplan igång. Under tiden får ALV fortsätta leta efter boende till sina medarbetare med ljus och lykta.

– Det är samma läge varje år och det är supertufft. Vi har god kontakt med andra boendeanläggningar och Ronja har hjälpt oss jättemycket i år.

Vill du veta mer om förhandsbesked ur lagens synvinkel kan du göra det här.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt