Annons:

  • Duckar många av frågorna – ”Jag får hänvisa till granskningen”

    Marie Nicholson (M) och Jacob Käll (C) duckade många av våra frågor på onsdagen. Foto: Simon Henriksson

  • Duckar många av frågorna – ”Jag får hänvisa till granskningen”

    Oppositionsrådet Helen Nilsson (S). Foto: Simon Henriksson

Duckar många av frågorna – ”Jag får hänvisa till granskningen”

Den politiska ledningen duckade en stor andel av våra frågor på dagens pressträff. När det gäller upphandlingen hänvisar den politiska ledningen till den oberoende granskning som nu ska genomföras.

Annons:

Ledarskapsprogrammet i Vimmerby har upphandlats tre gånger om: 2012, 2016, 2020. Vid alla tillfällen har endast ett anbud inkommit; från den konsult som Carolina Leijonram anlitat i åtminstone 15 år, Erica Grawé.

Vår granskning har visat att kraven som kommunen ställt är en kopia av de kvalifikationer som finns på Grawés CV. Kravställningen fick stenhård kritik av flera av de 41 övriga företagen. De menade att kraven var alldeles för snäva och inte stod i proportion till upphandlingens syfte.

I vår enkät svarade många att man ansåg att upphandlingen var vinklad mot en leverantör.

”Eftersom det är mer eller mindre uppenbart att Vimmerby kommun - med sina mycket specifika, detaljerade och exakta krav på konsultkompetens (punkt 4.8.1) - vet att det finns en konsult som uppfyller dessa krav, en konsult som man från början bestämt sig för att anlita, så skulle det varit slöseri med vår arbetstid att lägga bud på en upphandling formulerad på detta sätt. Dessutom känns det både som ett ointresse för och ett nedvärderande av vår kompetens, något som det bara är onödigt att utsätta sig för”, skriver personen till oss. 

Efter artiklarna tillsätter kommunstyrelsen nu en oberoende utredning som kommer att granska förfarandet. Att hänvisa till den var det vanligaste svaret på våra frågor under dagens pressträff.

Är det en slump att kraven kommunen ställer är samma som finns på Grawés CV?

– Jag hänvisar det till granskningen, säger Marie Nicholson (M).

Ni har inga egna tankar om det?

– För att svara på en sådan fråga måste vi titta på alla liknande upphandlingar av ledarutvecklingsprogram för att se hur vår skiljer sig åt. Först då man kan svara på det om det är så att den är riggad på något sätt. 

Hur ser ni på att det bara kom in ett anbud när 42 var intresserade?

– Vi har reagerat på antalet anbud överlag i alla upphandlingar och det är inget unikt för Vimmerby. Vi har haft en diskussion med inköpscentralen och generellt tycker vi att vi borde få fler anbud. Det här bekräftar den bilden, säger Jacob Käll (C).

Nicholson (M):

– Vi har inte reagerat specifikt på den här, men generellt borde vi få in fler anbud. I 26 procent av alla upphandlingar får man bara ett anbud och vi ligger snäppet under det. Vi har lyft det med anledning av det. När tilldelning av det här var uppe var det inget som vi reagerade på specifikt.

Ni visste inte att så många var intresserade?

– Jo, det visste vi.

Vad tänkte ni om det?

– Det bekräftar den bild vi har att för få lämnar anbud.

Tog ni kontakt med något av de här företagen vad de tyckte om upphandlingen?

– Det är inte vårt uppdrag, säger Jacob Käll.

Det är det väl, det är ju ni som fattar beslut om tilldelning?

– Det är inte vårt uppdrag att kontakta leverantörer.

Ni kunde väl ha gjort om upphandlingen?

– Då skulle vi göra det på samtliga, vi försöker få en generell blick över varför vi får så få anbud, säger Nicholson.

Käll:

– Man kan ju göra om en upphandling om man tycker att det som kommit in inte är tillfyllest, men det var inte bedömningen.

Har Erica haft en fördel av sin relation med Carolina, oavsett om den är privat eller professionell?

– Det är en del som ingår i upphandlingsgranskningen i så fall. Vi kan inte se det, men det är därför vi tillsatt en utredning.

I den senaste upphandlingen krävde kommunen för första gången en relevant högskoleexamen. Grawé är utbildad förskollärare – men anbud godkändes ändå.

Är det en relevant utbildning för att utbilda vuxna chefer?

– Förskollärarutbildningen är 3,5 år och innehåller mycket pedagogik och dessutom har den här konsulten byggt på den utbildningen med relevanta ledarskapsutbildningar. Hade hon inte gjort det hade hon ju inte kunnat lämna in sitt anbud och mött de högt ställda kraven och som jag uppfattar det reagerar man på att kraven är högt ställda, säger Nicholson.

Tycker du att det är relevant?

– Hon har ju uppfyllt de krav som har ställts.

Det beror ju på om man bedömer att förskollärarexamen är relevant i sammanhanget eller inte. 

– Det tänker jag att inköpscentralen gör den bedömningen, säger Jacob Käll.

Inköpscentralen säger att det är Marie Halldén som fattar beslut om att acceptera anbuden.

Tystnad.

Vad tycker ni själva, är det relevant?

– Har man enbart det räcker det inte. Det är inte bara det, utan det är väldigt många ledarskapsutbildningar som hon har också, säger Nicholson.

Om man kan förbise det, varför har man det som krav överhuvudtaget?

– Det tror jag är standard, men jag kan inte säga att jag är expert på den delen.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt