Annons:

KRAV PÅ KOMMUNEN EFTER UTREDNING OM KRÄNKNING I SKOLAN

En kaotisk situation på en skola leder till att BEO ställer flera krav på kommunen. Genrebild. Foto: MostPhotos

KRAV PÅ KOMMUNEN EFTER UTREDNING OM KRÄNKNING I SKOLAN

En utredning om kränkande behandling av en elev på en skola i kommunen leder till att flera krav ställs på kommunen. Barn- och elevombudet menar dock att det inte är bevisat att eleven blivit utsatt för kränkning.

Annons:

Efter en allvarlig händelse på en skola i kommunen går versionerna verkligen isär. Uppgiftslämnaren har menat att det blivit ett fysiskt bråk med en medarbetare efter att eleven nekats hjälp med att ta av sig ytterkläderna. Enligt anmälan har medarbetaren varit våldsam mot eleven, använt upprepat fysiskt våld, uttalat kränkande kommentarer och även filmat en del av förloppet.

Enligt anmälan ska förloppet fortsatt med att medarbetaren skickat hem eleven, slängt eleven över skolans staket och sagt ”gå hem nu för helvete”. Ytterligare en medarbetare anslöt i situationen och ska ha släpat eleven halvvägs hem. Då slet sig eleven loss och återvände till skolgården. Där klev en tredje medarbetare in i bilden och den personen ska ha hotat med att polisanmäla eleven.

Hela situationen ska ha pågått i två och en halv timme. Enligt uppgiftslämnaren hade eleven blåmärken och blev ”mycket skärrad” av händelsen.

Uppgiftslämnaren tog kontakt med personal samma dag och kontaktade rektorn kort därefter.

Kommunen ger en annan version av händelsen

Vimmerby kommun har lämnat in en helt annan redogörelse av händelsen, men tillstått att eleven utsatts för kränkande behandling. Enligt kommunen har eleven vägrat delta i undervisningen och istället sparkat sönder en toalettdörr. Därefter har eleven hämtat ett dörrstopp och attackerat medarbetaren. Medarbetaren tog då hjälp av kollegor.

Först efter skoldagen, menar kommunen, har eleven skickats hem och släpats ut från området av medarbetare. Eleven ska också ha kastat sten mot personalen.  

”Personal har vid den aktuella händelsen förstått att situationen blev svår för A när A har utsatt personalen på det sätt som beskrivits ovan, men att A har upplevt sig utsatt för kränkande behandling har personal, rektor och huvudman fått kännedom om först i samband med mottagandet av handlingarna från Barn- och elevombudet”, står det i BEO:s beslut.

Barn- och Elevombudet konstaterar att ord står mot ord och att det inte finns någon stödbevisning som stärker uppgiftslämnarens version. Ett foto som visar ett blåmärke har lämnats in, men enligt BEO går det inte fastställa att blåmärket är kopplat till händelserna i skolan. Att personalen agerat handgripligen har varit motiverat, enligt BEO:

”Mot bakgrund av att A har varit utåtagerande mot personal, särskilt mot personal X genom att bland annat sparka och slå X, det våld som A har använt samt syftet med ingripandet, det vill säga att avvisa A från skolgården med anledning av A:s beteende mot personalen, bedömer Barn- och elevombudet att X:s och Y:s agerande vid händelsen inte har varit uppenbarligen oförsvarligt med hänsyn till omständigheterna vid händelsen. Detta utifrån vad som har framkommit om A:s beteende innan och i samband med ingripandet samt då det av utredningen inte är visat att X eller Y skulle ha tagit hårt eller våldsamt i A. Barn- och elevombudet anser därmed att det inte är visat att A har utsatts för sådan kränkande behandling av personal som avses i 6 kap. 9 & skollagen vid X och Y:s fysiska ingripande.”

Kräver åtgärder från kommunen 

Trots det kaotiska förloppet uppfattade inte skolan att eleven upplevt sig kränkt förrän anmälan nådde BEO en månad senare. Det kritiseras av BEO som menar att skolan borde ha förstått att eleven upplevde sig kränkt. Med anledning av detta anser BEO att skolan skulle ha startat en utredning av händelsen mycket tidigare, vilket man har laglig skyldighet att göra. Man höll inte heller något utredande samtal med eleven och det anser BEO att skolan borde ha gjort.

En annan brist är att medarbetarna inte anmälde händelsen till rektorn. Det ska göras direkt när en elev upplevt sig utsatt för kränkande behandling – och det borde personalen ha förstått i samband med händelsen, menar BEO.

På det stora hela konstaterar BEO att eleven känt sig utsatt för kränkande behandling, att kommunen brustit i sina skyldigheter att utreda händelsen samt i att anmäla uppgifter om kränkande behandling – men man slår också fast att det inte är bevisat att eleven inte utsatts för kränkande behandling i laglig mening. Något skadeståndsanspråk gentemot huvudmannen blir det inte. Kommunen har till och med 24 augusti på sig att redogöra för hur man åtgärdat bristerna.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt