Annons:

Boende tillåts anlägga solceller med minsta möjliga marginal

En bostadsägare på klassiska vackra Domaregatan tillåts montera solceller på taket. Foto: Jakob Karlsson

Boende tillåts anlägga solceller med minsta möjliga marginal

En bostadsägare tillåts anlägga solceller på en fastighet som klassas som ”särskilt värdefull bebyggelse”. Men marginalen var den minsta möjligen. Omröstningen i nämnden slutade 6-4.

Annons:

Miljö- och byggnadsnämnden valde en annan utgång i ärendet än den tjänstemännen föreslog. Byggnaden som nu kan anläggas med solpaneler är belägen på Domaregatan vid vattentornet. Kedjehusen bedöms uppfylla kriterierna för ”särskilt värdefull bebyggelse” i ärendet har Kalmar läns museum yttrat sig och menat att solpaneler bryter mot förvanskningsförbudet och strider mot kravet på varsamhet.

Under processens gång har det funnits diskussion om röda paneler, men det bedömdes bli för dyrt. Nu blir det svarta på två av byggnadens tak. Förvaltningen skriver såhär i beslutet:

”Åtgärden bedöms inte lämpligt eftersom solcellspanelerna utgör ett främmande inslag som avviker kraftigt, beträffande material, kulör och form, från takens terrakottafärgade taktäckning och blir framträdande i stadsrummet. Solcellspanelernas placering och utformning bryter mot den enhetlighet som karaktäriserar bebyggelsen och tar på så sätt inte i tillräcklig utsträckning hänsyn till bebyggelsens värden.

Förvaltningen ansåg att nämnden skulle avslå ansökan – men det blev omröstning och där blev det bifall med minsta möjliga marginal, 6-4. Argumentet för att bevilja ansökan var att politikern bedömde att det enskilda intresset var större än det allmänna.

Sökande har nu två år på sig att komma igång med projektet.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt