Annons:

Bevattningen av Ceos prövas av Länsstyrelsen – tar ut 200 kubik per dag

Kommunen vill ha rätt att vattna Ceos med 200 kubikmeter om dagen. Foto: Arkivbild

Bevattningen av Ceos prövas av Länsstyrelsen – tar ut 200 kubik per dag

Vimmerby kommun ger sig själv grönt ljus för att bevattna Ceosvallen med vatten från Stångån. Det framgår av en remiss som skickats in till Länsstyrelsen. Myndigheten utreder nu frågan och ett beslut kommer att fattas framöver.
– Vi avvaktar Länsstyrelsens beslut, säger samhällsbyggnadschefen Klas Svensson. 

Annons:

I flera år har Vimmerby kommun pumpat vatten från Stångån till Lillån som sedan använts till att vattna fotbollsplanerna. Totalt handlar det om 200 kubikmeter per dag under perioden 1 maj-31 augusti. Kommunen har inte ansett sig behöva ansöka om något tillstånd för åtgärden, men under sommaren kom en anmälan in till Länsstyrelsen som nu öppnat ett tillsynsärende. 

– Det här är rätt krångligt. Ska man ta ut vatten så är det en vattenverksamhet och beroende på hur mycket det handlar om ska man antingen anmäla det till Länsstyrelsen eller till mark- och miljödomstolen. Det finns också ett undantag från anmälningsplikten om man anser att det inte påverkar miljön, fisk och annat i vattnet. Här handlar det om 200 kubikmeter per dag under en begränsad period och kommunen har därför ansett att man kan göra ett undantag från anmälningsplikten, berättar Klas Svensson. 

Tycker du att det funnits skäl för den bedömningen? 

–  Ja, det kan jag väl tycka. Det är inte glasklara skäl. Man ska väga in mycket med djur och natur och vilken påverkan ett uttag får. Jag kan tycka att det varit okej med undantaget. Om det är uppenbart att varken allmänna eller enskilda intressen skadas är man undantagen tillstånds- och anmälningsplikt och det är det man har ansett här. 

Har man utrett konsekvenserna av uttaget på något sätt? 

– Hur man bedömde det här då kan jag inte svara på. Nu har vi gjort bedömningen att det inte påverkar allmänheten via vår kommunekolog. 

"Vi har lite tid på oss"

Efter anmälan till Länsstyrelsen öppnades alltså ett tillsynsärende och kort därefter lämnade Vimmerby kommun in en ansökan om vattenverksamhet. Enligt ansökan vill kommunen pumpa 200 kubikmeter om dagen från Stångån till Lillån för att sedan kunna vattna fotbollsplanerna på Ceos med samma mängd. 

Kommunens miljö- och byggnadsnämnd har ställt sig positivt till förslaget i en remiss – men man påpekar att man ser behov av en utredning för att säkerställa att vattendragen inte skadas och även konsekvenserna för vattenuttaget under ett torrår. Nämnden konstaterar också att det finns behov av åtgärder i Lillån för att minska ”belastningen av föroreningar nedströms”.

– Nu är det upp till Länsstyrelsen att göra en bedömning. De har väldigt långa handläggningstider så jag vet inte när det kommer. 

Finns det någon plan B?

– Vi håller på och tittar på hur vi ska utreda det, men vi har lite tid på oss. Det är ju inte aktuellt förrän nästa sommar. Först och främst inväntar vi Länsstyrelsens beslut. 

Ska man tolka länsstyrelsen agerande som att ni borde ansökt om åtgärden?

– Nej, de har inte tagit ställning egentligen, det gör de när de kommer med sitt utlåtande.

Annons:

Jakob Karlsson

jakob.karlsson@dagensvimmerby.se

073 501 41 26

Annons:

Annons:

Annons:

Kommentera

Annons:

BakåtPausaPlayFramåt